Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PRODUKTY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO SZANSĄ NA ZDROWIE
Data publikacji: 2009-03-03
2 marca br. w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się Seminarium nt. Sprzedaży Produktów Rolnictwa Ekologicznego, którego organizatorem był Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, w ramach kampanii informacyjnej „Rolnictwo ekologiczne”. Seminarium odbyło się z udziałem: radnego Rady Powiatu, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej – Pana Mariana Wójtowicza, Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach Pani Ewy Hajduk oraz z udziałem pracownika Agroekologii na wydziale biologiczno – rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego Pani Janiny Błażej, a wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Strzyżowie – Pani Elżbieta Wiśniowska - Midura. Seminarium adresowane było do rolników ekologicznych posiadających gospodarstwa z certyfikatem zgodności w rolnictwie ekologicznym oraz w okresie przestawiania na ekologiczne metody produkcji. Seminarium rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia Starosty Strzyżowskiego, który przywitał zgromadzonych uczestników spotkania, a także zaznaczył, iż produkcja ekologiczna w kontekście rosnącego zapotrzebowania rynku na zdrową żywność może stać się alternatywą dla rolników z naszego terenu. Następnie głos zabrała Pani Ewa Hajduk, która przedstawiła informację o prowadzonej kampanii współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, która za cel upatruje tworzenie coraz to większej liczby gospodarstw ekologicznych na terenie całego kraju, mówiła także o doświadczeniach Polskiego Klubu Ekologicznego odnośnie współpracy z właścicielami gospodarstw ekologicznych z całego kraju. O jakości produktów ekologicznych, czynnikach wpływających na poprawę jakości żywności oraz stosowaniu środków ochrony roślin mówiła Pani Janina Błażej. Przedstawiła ona także informację o wpływie zanieczyszczeń środowiskowych na zdrowie człowieka. Następnie głos zabrał Pan Marian Wójtowicz, który w związku z prowadzonym przez siebie gospodarstwem ekologicznym omówił szerzej profil tej działalności, własne doświadczenia, przedstawił elementy marketingu charakteryzując rynki zbytu, oczekiwania konsumentów a także zagrożenia oraz szanse związane z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego. Podczas Seminarium Pan Marian Wójtowicz podjął także temat wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej do prowadzenia działalności w obszarze produkcji ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne to metoda produkcji rolniczej przyjazna dla środowiska. Dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej, a wytworzona żywność ma wysoką jakość, a zapewne chcielibyśmy aby właśnie takie zdrowe, ekologiczne produkty trafiały na nasze stoły. Dlatego wspieranie tej metody produkcji rolniczej jest ważnym zadaniem różnych podmiotów, w tym samorządów lokalnych. [Inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0