Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: WYWIAD Z NOWYM ZASTĘPCĄ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W STRZYŻOWIE – PANEM PODINSPEKTOREM ROBERTEM MAKOWCEM
Data publikacji: 2009-02-18
Z nowym I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie – Panem Podinspektorem Robertem Makowcem rozmawia Małgorzata Niemiec Jak długo jest Pan związany z Policją, jakie jest Pana doświadczenie zawodowe? Pracę w Policji podjąłem w październiku 1990 roku. Od tego czasu pracowałem w pionie kryminalnym, najpierw jako pracownik dochodzeniowy a od 1995 roku jako pracownik operacyjny w pionie zwalczania przestępczości gospodarczej. W latach 1997-1999 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krośnie w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą. Po reformie administracyjnej pełniłem dalszą służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle na stanowisku specjalisty, następnie Kierownika a od 01.01.2004 r. Naczelnika Sekcji do walki z przestępczością gospodarczą. W tym czasie realizowałem oraz nadzorowałem zarówno pracę operacyjną jak i dochodzeniową w zakresie zwalczania przestępstw kryminalnych, gospodarczych i korupcyjnych. A od 01.01.2009 roku pełnię funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie. Jaki zakres zadań powierzono Panu jako Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie? Do głównych zadań należy wypracowywanie i doskonalenie metod i form skutecznego zapobiegania, rozpoznawania, ujawniania i zwalczania przestępczości lub szkodliwej działalności, a także utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i wykroczeń na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Jakie są Pana zamierzenia związane z dalszą pracą na tym stanowisku? Utrzymywanie wysokiej wykrywalności przestępstw kryminalnych, dalsza poprawa wizerunku policji w środowisku oraz poprawa jakości prowadzonych czynności, przeprowadzenie wspólnie z lokalnym samorządem działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i narkotykowej. Czym interesuje się Pan prywatnie? Moimi zainteresowaniami są podróże oraz sport. Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym. Podinsp. Robert Makowiec, zamieszkały w Jaśle; urodzony 02.12.1963 r. żonaty, dwóch synów; wykształcenie: Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – tytuł mgr inż.; studia podyplomowe – zarządzanie jakością w administracji publicznej UMSC w Lublinie, stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie objął w dn. 01.01.2009r.


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-02-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0