Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: NARADA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2009-02-09
30 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie odbyła się doroczna narada funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych, podczas której podsumowano efekty pracy strzyżowskich policjantów i dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie strzyżowskim za rok 2008. W naradzie uczestniczył I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Kazimierz Mruk, obecni byli także: Starosta Strzyżowski Robert Godek, Zastępca Burmistrza Strzyżowa Waldemar Góra, Prokurator Rejonowy Dorota Roman oraz Prezes Sądu Rejonowego w Strzyżowie Anna Piskozub. Tegoroczna narada rozpoczęła się od przywitania gości przez Komendanta Powiatowego Policji Pana nadkomisarza Witolda Wójcika. Następnie odbyła się miła uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród pieniężnych dla wyróżniających się w pracy policjantów. Złoty medal za 30 letnią służbę otrzymał asp. sztab. Stanisław Kiebała. Komendant Mruk wyróżnił też nagrodami pieniężnymi policjantów z Posterunku Policji we Wiśniowej za najlepsze wyniki w służbie. Podziękowania za wieloletnią służbę w związku z przejściem na emeryturę otrzymał także wraz z okolicznościowym grawertonem z rąk Komendanta Powiatowego Policji asp. sztab. Zbigniew Pałys. Po tak miłej części wstępnej narady nadkomisarz Wójcik przedstawił ogólną informację o działalności Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w roku 2008 oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Natomiast szczegółowej oceny i analizy stanu bezpieczeństwa dokonał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan podinspektor Robert Makowiec. Poinformował on, iż rok 2008 był kolejnym okresem spadku przestępczości na terenie powiatu, który zaliczany jest do najbardziej bezpiecznych nie tylko w skali województwa, ale nawet w skali całego kraju, a strzyżowscy policjanci są w czołówce województwa, jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw. W kategorii przestępstw kryminalnych znajdują się na drugim miejscu w województwie, a w skali wszystkich przestępstw na miejscu trzecim. Następnie głos zabrała Pani Prokurator Dorota Roman, która podziękowała za współpracę policji z Prokuraturą i prawidłową realizację podejmowanych czynności, po czym Pani Prezes Sądu Rejonowego Anna Piskozub w krótkim wystąpieniu także podziękowała wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za współpracę. Starosta Strzyżowski Robert Godek, który podziękował za współpracę Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie z samorządem powiatowym, a w swoim wystąpieniu odniósł się także do aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa na tym terenie. W podobnym duchu wypowiedział się Zastępca Burmistrza Strzyżowa Waldemar Góra, który także wyraził zadowolenie ze współpracy, gratulując szczególnie kierownictwu Komendy. W ostatniej części narady głos zabrał I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie insp. Kazimierz Mruk, który przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Podkarpackiego, zwracając uwagę na aktualne priorytety w pracy operacyjnej oraz nowe wyzwania, które czekają policjantów w 2009 r. Po słowach Pana inspektora nadkomisarz Witold Wójcik – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie zakończył naradę, dziękując zgromadzonym gościom za przybycie a także za owocną ubiegłoroczną współpracę. [oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-02-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0