Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: 40 LAT MINĘŁO… JUBILEUSZ 40 – LECIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2008-11-17
6 listopada br. miały miejsce uroczyste obchody związane z 40 – leciem działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie. W uroczystościach obchodzonych radośnie przez wychowanków placówki, ich rodziny i nauczycieli udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty i władz samorządowych. Niezapomnianym przeżyciem był wspaniały występ wychowanków na scenie Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza święta w Kościele p.w. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie. Następnie zebrani udali się do Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, gdzie pani Bożena Niemiec - dyrektor SOSW powitała serdecznie przybyłych na tę okazję gości, tj. m.in. starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Marię Rusin, Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Banasia, Starostę Strzyżowskiego Roberta Godka, Wicestarostę Strzyżowskiego Jana Stodolaka, Sekretarza Powiatu Jacka Boho, Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Marię Koś, Burmistrza Strzyżowa Marka Śliwińskiego, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek szkolnictwa specjalnego, radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Strzyżowskiego. Szczególnie ciepło Pani Dyrektor przywitała obecnych na uroczystości wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ich nauczycieli i rodziców. W dalszej części wystąpienia Pani Dyrektor podziękowała władzom samorządowym za wieloletnią współpracę i wsparcie dla Ośrodka. Słowa wdzięczności skierowała również na ręce sponsorów, którzy od wielu lat wspierają rzeczowo i finansowo Ośrodek oraz jego wychowanków. Następnie głos zabrała Pani Maria Rusin, która w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty odczytała list gratulacyjny i złożyła na ręce Pani Bożeny Niemiec kwiaty. Pani wizytator podkreśliła nieoceniona rolę Ośrodka, jaką odgrywa w kształtowaniu i sprawowaniu opieki nad wychowankami. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Banaś swoje podziękowania skierował również do byłych i obecnych pracowników i nauczycieli Ośrodka a także obecnego na uroczystościach poprzedniego wieloletniego dyrektora placówki Pana Andrzeja Cieślaka. W swoim wystąpieniu Pan Przewodniczący apelował, by nie zapominać o tych, którzy zapoczątkowali ideę tworzenia placówek szkolno – wychowawczych dla dzieci wymagających szczególnej opieki. Gratulacje i podziękowania złożył również Pan Starosta Robert Godek, który w imieniu swoim i współpracowników podziękował Panu Andrzejowi Cieślakowi i Pani Bożenie Niemiec za 10 lat owocnej współpracy. Pan Starosta podziękował także dyrekcji i –pracownikom za wszelkie inicjatywy, z jakimi wychodzi Ośrodek do środowiska i działania, które przyczyniają się do poprawy jego funkcjonowania. Korzystając z okazji Pan Starosta wspólnie z Panem Wicestarostą, Panem Przewodniczącym Rady Powiatu i Panią Kierownik Marią Koś wręczyli nagrody Zarządu Powiatu Pani Bożenie Niemiec – dyrektor SOSW oraz Pani Jadwidze Cieślak – nauczycielce i wychowawczyni pracującej również w tej placówce. Nagrodzonych w tym dniu było znacznie więcej – swoje nagrody wręczyła również Pani Bożena Niemiec, gratulując osiągnięć Paniom: Agnieszce Lubaś – Czarnik, Marii Zamorskiej, Justynie Pilch, Magdalenie Wojtaszek, Agnieszce Domaradzkiej, Agnieszce Szydło, Annie Furtek i Marii Bester. Do okolicznościowych życzeń i gratulacji przyłączył się również Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński, wręczając Pani Dyrektor Ośrodka kosz pełen słodkich upominków. Jubileusz 40-lecia SOSW w Strzyżowie był świetną okazją do tego, by przypomnieć początki działalności Państwowego Zakładu Wychowawczego, który obecnie znany jest jako Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Ciekawą prezentację na ten temat przedstawiła zebranym Pani Maria Zamorska, która także prowadziła całą uroczystość. Na zakończenie dzieci i młodzież z SOSW wspólnie z paniami nauczycielkami zaprezentowały przepiękną i wzruszającą część artystyczną, w ramach której zebrani mogli obejrzeć teatrzyk pt. „Kopciuszek”, a także posłuchać wierszyków i piosenek. W trakcie występów coraz to rozlegały się brawa dla małych wykonawców, na twarzach widzów malował się zaś uśmiech i podziw. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-11-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0