Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: UROCZYSTE OTWARCIE I POŚWIĘCENIE NOWEGO SZLAKU DROGOWEGO CIESZYNA – HUTA GOGOŁOWSKA – KAMIENICA GÓRNA - BRZOSTEK
Data publikacji: 2008-10-22
6 października br. miało miejsce otwarcie drogi powiatowej nr 1320 Cieszyna - Huta Gogołowska – Kamienica Górna – Brzostek. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. prałat Emil Midura – proboszcz parafii Gogołów a otwarcia dokonali przedstawiciele powiatów: dębickiego i strzyżowskiego. Droga ta modernizowana była przez Powiat Strzyżowski sukcesywnie od 1999 r. Ostatni jej odcinek wyremontowano w roku bieżącym w miejscowości Huta Gogołowska. Dzięki zakończonej modernizacji w środkowo – zachodniej części województwa powstał nowy lokalny szlak drogowy łączący drogę wojewódzką nr 988 Babica – Strzyżów - Warzyce z drogą krajową 28 Zator – Nowy Sącz – Krosno – Przemyśl – Medyka. Prace inwestycyjne związane z modernizacją drogi po stronie powiatu strzyżowskiego trwały od 1999 r. i były finansowane ze środków budżetu powiatu, rezerw budżetu państwa, programów pomocowych i budżetu gminy Frysztak. Jak wylicza Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie w sumie na modernizację i remont drogi przeznaczono w tych latach kwotę 3,. 055.929,62 zł. Wykonawcą ostatniego etapu inwestycji była firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z.o.o w Strzyżowie, którą na otwarciu reprezentował członek zarządu spółki – Pan Ryszard Dytko. Wśród zaproszonych na tę okazję gości nie zabrakło Komendantów Powiatowej Straży Pożarnej i Policji, Wójtów i Radnych gmin Frysztak, Czudec, Niebylec, Wiśniowa, z-cy Burmistrza Strzyżowa, Wójta Gminy Brzostek, Sołtysów Huty Gogołowskiej i Kamienicy, Dyrektorów PKS Rzeszów i PKS Dębica, Kierownika Inspektoratu PZMiUW w Jaśle wraz z inspektorami nadzoru. Obecni byli także Starosta Strzyżowski, Wicestarosta Strzyżowski, Sekretarz Powiatu i Radni Powiatu Strzyżowskiego. Relację z otwarcia nowego szlaku drogowego przygotowała też Rozgłośnia Polskiego Radia w Rzeszowie. „Inwestycja związana z przebudową drogi prowadzona była na odcinku 13 km, z czego odcinek 2, 4 km przebiega przez teren Powiatu Dębickiego - mówi Pan Krzysztof Piękoś Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie. Całkowita szerokość jezdni wynosi 5 m, poboczy zaś ok. 0,5 m. Modernizacja szlaku drogowego Cieszyna - Huta Gogołowska – Kamienica Górna – Brzostek w znacznej mierze przyczyni się do usprawnienia ruchu drogowego na tym terenie, ułatwi komunikację na kierunku wschód – zachód dla mieszkańców kilku miejscowości z powiatów dębickiego i strzyżowskiego, ułatwi też dojazd w kierunku Tarnów – Kraków dla podróżujących od strony Strzyżowa, jak również Strzyżów – Rzeszów od strony Brzostku i Pilzna.” [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-10-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0