Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: OFICJALNE OTWARCIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ I GIMNAZJUM W NIEBYLCU
Data publikacji: 2008-10-20
18 września 2008 r. miało miejsce poświęcenie i oficjalne oddanie do użytkowania nowej hali widowiskowo – sportowej w Niebylcu. Przy tej okazji dokonano także otwarcia założonego w tym roku gimnazjum w tej miejscowości. Na zaproszenie Wójta Gminy Niebylec Pana Zbigniewa Koraba w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele społeczności szkolnej i gminnej oraz goście reprezentujący zaprzyjaźnione samorządy, władze oświatowe i regionalne. Uroczystą akademię z okazji otwarcia nowej hali widowiskowo – sportowej, a także utworzenia Gimnazjum rozpoczęła pani dyrektor Lucyna Małek – Adamiak pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Niebylcu. Pani Dyrektor serdecznie przywitała zaproszonych gości – m.in. starszego wizytatora z rzeszowskiego Kuratorium Oświaty panią Urszulę Stec, Zastępcę Prezesa Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie pana Jacka Boho, Starostę Strzyżowskiego Roberta Godka i Wicestarostę Jana Stodolaka, Wójta, a także radnych, sołtysów i mieszkańców gminy Niebylec. Szczególnie ciepło pani Dyrektor przywitała nauczycieli i uczniów tworzących niebylecką społeczność szkolną. W swoim wystąpieniu wyraziła nadzieję, że nowa hala będzie służyła nie tylko uczniom, ale i społeczności całej gminy, pomagając młodzieży w zdobyciu jak najlepszego wykształcenia. Kolejnym punktem piątkowej akademii była przygotowana przez uczniów część artystyczna, w której zaprezentowali oni swoje talenty, czym zasłużyli na liczne oklaski. Następnie głos zabrał wójt gminy Niebylec pan Zbigniew Korab. Pan Wójt podziękował gościom za przybycie na podwójne otwarcie: hali widowiskowo – sportowej i Gimnazjum w Niebylcu. Swoje podziękowania skierował szczególnie do Radnych Gminy, którzy podjęli decyzję w sprawie tej inwestycji. Wójt wyraził nadzieję, ze nowa hala i gimnazjum będą dobrze służyły uczniom, nauczycielom i całej społeczności. Uroczystego poświęcenia budynku hali widowiskowo – sportowej dokonał Ks. Prałat Stanisław Stęchły. Po poświęceniu głos zabrali zaproszeni goście, wśród nich Starosta Strzyżowski Robert Godek, który pogratulował zrealizowania wspaniałej inwestycji, jaką jest nowoczesna hala sportowo – widowiskowa. Starosta wyraził także nadzieję, że hala będzie służyła nie tylko mieszkańcom Niebylca, ale i całej społeczności naszego powiatu. Słowa uznania dla inwestycji wyraził także Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego a zarazem wice prezes Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego pan Jacek Boho. Na zakończenie Przewodnicząca Rady Gminy mgr Danuta Lęcznar odczytała treść uchwały stanowiącej akt założycielski Gimnazjum. Hala widowiskowo – sportowa w Niebylcu to obiekt oświatowo - sportowy przeznaczony nie tylko na potrzeby Zespołu Szkół w Niebylcu, ale i całej gminy. Arena ma wymiary: 21 x 36 m przy wysokości pomiędzy podłogą a sufitem podwieszonym 7,5 m – dzięki czemu jest to pierwsza pełnowymiarowa hala sportowa na teranie gminy Niebylec. Obiekt wyposażony jest w profesjonalny sprzęt sportowy umożliwiający przeprowadzenie gier zespołowych na boiskach do siatkówki, badmintona, tenisa (wraz ze stanowiskiem sędziowskim)a także na boisku do koszykówki z koszami o konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym. Na uwagę zasługuje również sterowana bezprzewodowo tablica wyników sportowych, a także wysokiej jakości, nowoczesny system nagłośnienia pozwalający na sprawne przeprowadzenie zawodów sportowych i oprawę akustyczną imprez masowych. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-10-20

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0