Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: XXIII SESJA RADY POWIATU
Data publikacji: 2008-10-03
24 września br. w sali Domu Kultury „Sokół” odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Radni podjęli tematy związane z zaopiniowaniem przebiegu projektowanej drogi S-19 przez teren powiatu strzyżowskiego, zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym, nawiązania partnerskiej współpracy z gminą Brezovica (Słowacja) i in. Podczas sesji wręczono podziękowanie Panu Sławomirowi Cynkarowi – radnemu województwa podkarpackiego za pomoc w uzyskaniu środków z budżetu województwa na potrzeby szpitala powiatowego oraz rozdano stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. XXIII sesja prowadzona przez Przewodniczącego Rady Marka Banasia rozpoczęła się od wręczenia podziękowań dla Pana Sławomira Cynkara za wsparcie Powiatu Strzyżowskiego w staraniach o dofinansowanie sprzętu medycznego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Wniosek Powiatu w tej sprawie został pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu Szpital Powiatowy w Strzyżowie otrzyma 200 tys.. zł na zakup nowoczesnego ultrasonografu, który pozwoli na rozszerzenie zakresu i jakości usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów. Podobne podziękowanie Starosta skierował do Marka Jurzysty – Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu, który również swoimi staraniami przyczynił się do pozytywnej decyzji w tej sprawie. Pan Radny Cynkar, zabierając głos, zapewnił zebranych, że wypełniając funkcję radnego będzie starał się służyć pomocą, zwłaszcza jeśli chodzi o tak ważne sprawy jak doposażenie szpitali. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Panu Krzysztofowi Piękosiowi – Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, który zapoznał zebranych z prowadzonymi remontami i odnowami dróg powiatowych. W dalszej części obrad Starosta Strzyżowski Robert Godek przedstawił Radnym sprawozdanie z pozyskanych do budżetu powiatu środków finansowych w roku 2008. Podczas sesji Rada Powiatu podjęła dziewięć uchwał w sprawie: 1) przyznania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla młodzieży na rok szkolny 2008/2009, 2) przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Strzyżowskiego na lata 2007-- 2011, 3) przyjęcia stanowiska dotyczącego uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwa: „Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli”, 4) przyjęcia stanowiska dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S19 przez teren powiatu strzyżowskiego, 5) zawarcia porozumienia z Gminą Wiśniowa, 6) zawarcia porozumienia z Gminą Niebylec, 7) zawarcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Brezovica (kraj prešowski, okres Sabinov, Słowacja) a Powiatem Strzyżowskim, 8) zmiany wysokości dodatku specjalnego dla Starosty Strzyżowskiego, 9) zmiany budżetu Powiatu Strzyżowskiego na rok 2008. Na zakończenie Starosta zreferował również pracę Zarządu w okresie między sesjami oraz wykonanie uchwał Radny Powiatu w Strzyżowie. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-10-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0