Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z PLANAMI BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S-19
Data publikacji: 2008-10-01
W dniach 18 – 22 września 2008 r. w Niebylcu, Strzyżowie i Babicy odbyły się spotkania z mieszkańcami w związku z projektem „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka – Barwinek, na odcinku Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)". Konsultacje organizowane przez samorządy gmin prowadzili przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz biura projektowego Arcadis Profil Sp. z.o.o, wykonującego na zamówienie dyrekcji warianty przebiegu przyszłej drogi ekspresowej m.in. przez teren powiatu strzyżowskiego. Głównym celem przeprowadzonych konsultacji było poinformowanie mieszkańców i wszystkich zainteresowanych o wariantach przebiegu drogi ekspresowej S - 19 na obszarze powiatu strzyżowskiego.. W kolejnych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele biura projektowego – firmy Arcadis Profil Warszawa, przedstawiciele rzeszowskiego oddziału GDDKiA, wójtowie gmin, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu, radni, sołtysi poszczególnych miejscowości oraz mieszkańcy. Podczas spotkań prelegenci przedstawili przyjęty przez Rząd „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”, który opiewa na łączną kwotę 121 mld zł do wykorzystania na inwestycje drogowe w naszym kraju. Według planów podkarpacki odcinek drogi ekspresowej S - 19 będzie liczył 161 km, co stanowi część 700 km szlaku transportowego Via Baltica mającego łączyć 4 kraje: Polskę, Słowację, Litwę i Węgry. Kraje te podpisały w Łańcucie tzw. Deklarację Łańcucką w sprawie rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej poprzez utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi Północ-Południe łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry. W swoich wystąpieniach członkowie zespołu projektującego wskazali założenia opracowywanej koncepcji. Według przygotowywanego projektu, droga S - 19 będzie drogą ekspresową klasy S, z 2 jezdniami i 3 pasami ruchu o szerokości 3,5m, z prędkością projektową 100km/h. Droga ta będzie powiązana z obecną siecią drogową poprzez skrzyżowania bezkolizyjne, m.in. węzły, zjazdy, skrzyżowania wielopoziomowe. Dla jej prawidłowego przebiegu przewiduje się wykonanie na niektórych odcinkach przebiegów tunelowych i wyniesienia ponad poziom terenu poprzez tzw. estakady. Przebieg drogi ekspresowej na obszarze powiatu strzyżowskiego od lat budził wiele kontrowersji i emocji społecznych. Przez dziesięciolecia w tej sprawie protestowali mieszkańcy Babicy, nie zgadzając się na przebieg drogi wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 9, co groziło wyburzeniem kilkudziesięciu siedlisk ludzkich. W podobnym duchu wypowiadali się mieszkańcy gminy Niebylec, których gmina wg jednego z wariantów zostałaby rozdzielona na dwie trudno ze sobą komunikujące się części. Ostatecznie biuro projektowe zaproponowało 5 wariantów przebiegu przyszłej drogi ekspresowej na terenie powiatu strzyżowskiego. Cztery z nich rozpoczynają swój przebieg w Babicy, piąty prowadzony jest z Lutoryża poprzez Lubenię, przez teren powiatu przechodzi m.in. w Konieczkowej. Wszystkie warianty kończą swój bieg na terenie powiatu na granicy gmin Niebylec i Domaradz. Podczas konsultacji w poszczególnych gminach powiatu strzyżowskiego spośród przedstawionych wariantów mieszkańcy za najkorzystniejszy uznali tzw. „wariant zielony” wg którego nowa droga w największym stopniu omijałaby tereny zamieszkałe, czy podlegające ochronie a jednocześnie w tym wariancie droga ta przebiegałaby najbliżej Strzyżowa, który stanowi gospodarcze centrum powiatu. W tym wariancie droga ta w największym stopniu stanowiłaby impuls dla rozwoju gospodarczego Strzyżowa i całego powiatu, dlatego też konieczne byłoby skomunikowanie naszego miasta z tą droga poprzez węzeł zlokalizowany w jej przebiegu na wysokości Strzyżowa. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, wariant ten zyskał pełne poparcie większości mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych. Odrzucone zaś zostały pozostałe warianty, szczególne protesty wzbudził zaś przebiegający przez gminę Niebylec tzw. „wariant niebieski”. Warto dodać, że proces konsultacji społecznych przebiegu drogi ekspresowej S-19 zakłada możliwość składania opinii i wniosków, które w ciągu 14 dni należy kierować do biura projektowego. Po zapoznaniu się z wnioskami mieszkańców, uwzględniając wyniki konsultacji społecznych, inwestor, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zwróci się do Wojewody Podkarpackiego o wydanie decyzji środowiskowej, podając dwa alternatywne warianty jej przebiegu. Spośród nich wojewoda dokona wyboru jednego, który będzie podstawą dalszych prac projektowych. Decyzja wojewody w tej sprawie planowana jest na wiosnę przyszłego roku. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-10-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0