Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nr pozycji: 0
Nazwa pozycji: Powiat Strzyżowski rozbudowuje Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
Data publikacji: 2007-12-18
Dopóki wiele domów pomocy społecznej nie zostanie przystosowanych do obowiązujących standardów, ich pensjonariusze będą skazani na wegetację. Przepełnienie, brak warunków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych czy brak odpowiedniego sprzętu to problem podkarpackich DPS. Podobnie ma się sprawa z Domem Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym koło Frysztaka, na szczęście wkrótce ulegnie to zmianie. „Rozbudowa oraz przebudowa DPS w Gliniku Dolnym – mówi Kierownik Wydziału Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie mgr inż. Jerzy Armata - znalazła się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002-2010. W dniu 03.10.2006 r. rozpoczęto roboty budowlane II etapu.. Do tej pory zrealizowano segment dobudowy DPS (roboty ziemne, fundamenty, ściany, przyziemne, I piętro, II piętro, dach). Następnym etapem robót było zerwanie istniejących płyt żelbetonowych wraz z krawężnikami, wymiana trzech istniejących przyłączy napowietrznych, wykonanie drenażu opaskowego wraz z odprowadzeniem wody, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian przyziemia, demontaż istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, demontaż istniejących przyłączy wodociągowych, wykonanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, wykonanie dodatkowej klatki schodowej na poddasze, wykonanie ścian i kominów poddasza użytkowego, wykonanie docieplenia kominów wraz z wykonaniem tynków, zwiększenie ilości materiałów, robocizny i sprzętu z uwagi na wykonanie poddasza użytkowego, montaż gąsiorów i barier śniegowych oraz montaż ślusarki drzwiowej i drzwi balkonowych”. Na budowę DPS w Gliniku Dolnym do tej pory Powiat Strzyżowski przeznaczył kwotę 2 221 093,20 zł, z czego 1 161 093,20 zł pochodziło z budżetu powiatu, 900 000 zł pochodziło z Kontraktu Wojewódzkiego, a 160 000 zł z Dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Jaki są plany robót budowlanych na kolejne miesiące? W chwili obecnej przystąpiono do wykonana robót instalacyjnych i wykończeniowych. Do 27.12.2007 r. wykonane zostaną ścianki działowe, instalacja elektryczna i tynki II piętra. W przyszłym roku Powiat Strzyżowski zamierza złożyć wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach priorytetu 5 działania 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” na dofinansowanie robót związanych z zakończeniem zadania. Wartość robót do zakończenia określona została na kwotę 4 000 000 zł. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym to jedno z największych zadań inwestycyjnych naszego samorządu – mówi Rober Godek, Starosta Strzyżowski. Dzięki jego realizacji, która kosztować będzie kilka milionów złotych, uratujemy tę jednostkę przed likwidacją i zapewnimy opiekę kilkudziesięciu potrzebującym osobom z całego regionu, wypełniając w ten sposób zadanie pomocy osobom niepełnosprawnym, które jest szczególnie istotne dla instytucji państwowych, w tym samorządów”. Po zakończeniu inwestycji liczba miejsc dla pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym zwiększy się, a tym samym powstaną także nowe miejsca pracy dla mieszkańców powiatu. Zarząd Powiatu planuje zakończenie zadania w 2010 roku. [Inf. własna, opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-12-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0