Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Poprawa sytuacji finansowej strzyżowskiego ZOZ-u
Data publikacji: 2007-09-17
W ostatnim czasie opinię publiczną bulwersują informacje dotyczące strajków lekarzy i personelu medycznego. W związku z tym rodzą się pytania o kondycję finansową i przyszłość Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie. Problemem ostatnich lat są nie uregulowane zaległości płacowe dla pracowników. Warto więc poinformować, że działania kierownictwa ZOZ-u w ostatnich miesiącach spowodowały, iż wypłacono pracownikom zaległe wynagrodzenie oraz wynegocjowano środki finansowe na spłatę zobowiązań z tytułu tzw. „ustawy „203”. Mając na uwadze poprawę sytuacji finansowej w ZOZ w Strzyżowie zaciągnięto kredyt w wysokości 2.000.000,- zł na spłatę zaległych zobowiązań wobec pracowników. Z tytułu „13-tki” wypłacono kwotę 620.641,61 zł plus odsetki w wysokości 526.839,75 zł. Ponadto z tytułu tzw. ustawy „110,23" za 2005 r. – kwotę 466.265,18 zł oraz za 2006 r. w wysokości 192.787,75 zł plus odsetki 147.425.40 zł. Razem na ten cel wydatkowano kwotę 1.953.959,69 zł. Ponadto uregulowano składki ZUS i FP w wysokości 250.663,31 zł oraz prowizję jednorazową do banku - 25.000,- zł. Ogółem wypłacono z kredytu oraz środków własnych ZOZ-u Strzyżów kwotę 2.229.623,00 zł. Podpisano również ugodę z O/NFZ potwierdzoną przez Sąd, na mocy której ZOZ Strzyżów otrzymał kwotę 1.812.248,05 zł z tytułu tzw. ustawy „203". Środki z w/w ugody zostaną przeznaczone na uzupełnienie ZFŚS za rok 2006 w kwocie 337.301,75 zł, uzupełnienie ZFŚS za rok 2007 (8 miesięcy) w kwocie 238.340,40 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług (firm). Ich wysokość uzależniona jest od zaległości wymagalnych i terminu spłaty. Wypłacono też zaległe zobowiązania wobec pracowników z tytułu tzw. świadczeń urlopowych w następującej wysokości: za rok 2003-32.060,21 zł, za rok 2004 -103.312,28 zł, za rok 2005-189.991,36 zł oraz okres od I - VIII br.(komornik i wypłaty ratalne) 33.035,59 zł. Ponadto zawarto porozumienie ze Związkami Zawodowymi ZOZ dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wynegocjowano z kontrahentami ugodę na odroczenie w czasie spłat zobowiązań wymagalnych. Obecnie po otrzymaniu środków z tytułu ugody następuje stopniowe spłacanie zobowiązań wymagalnych wobec firm. Jednocześnie prowadzone są rozmowy dotyczące umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej spłaty zaległych zobowiązań. Podsumowując należy podkreślić, iż na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy udało się pozyskać środki finansowe w wysokości ok. 4.000.000,- zł, z czego ponad 75% zostało przeznaczone na wypłaty zobowiązań wobec pracowników. Pozostała część zostanie przeznaczona na spłaty zobowiązań wobec kontrahentów. Działania te w znacznym stopniu likwidują narosłe przez lata problemy finansowe strzyżowskiego ZOZ-u i pozwalają na harmonijne planowanie i rozwijanie jego działalności. [inf. wł. opr. Wiesław Plezia]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-09-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0