Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

SZUKAJ

Grupa: SZUKAJ
Nazwa pozycji: Dzień Strażaka i nowy sprzęt ratowniczy w Państwowej Straży Pożarnej
Data publikacji: 2007-05-16
W dniu 10.V. bieżącego roku w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Ochrony Przeciwpożarowej połączone z poświęceniem nowych pojazdów, o które w ostatnim czasie wzbogaciła się nasza powiatowa Straż Pożarna. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 wprowadzeniem sztandaru jednostki oraz uroczystym wciągnięciem na maszt flagi państwowej. Następnie przywitano zaproszonych gości i wręczono okolicznościowe życzenia dla osób szczególnie zasłużonych oraz przystąpiono do wręczania odznaczeń i awansów członkom PSP w Strzyżowie, których dokonał Komendant Państwowej Straży Pożarnej p. Bogusław Broda, wraz z naczelnikiem Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie brygadierem Romanem Decem. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie nowego wozu ratowniczego oraz łodzi strażackiej, którego dokonał kapelan strażaków powiatu strzyżowskiego ks. Bogusław Bogaczewicz. W dalszej części uroczystości głos zabrali goście wskazując na 15 letni już dorobek działalności Państwowej Straży Pożarnej oraz doniosłą rolę, którą pełni w życiu społeczności lokalnych. Spotkanie zostało zakończone przemówieniem Komendanta PSP w Strzyżowie, brygadiera Bogusława Brody skierowanym do podkomendnych oraz zebranych gości. Wyeksploatowany samochód Volkswagen T-4 zakupiony w 1993 roku został zastąpiony przez ratowniczo-gaśniczy wóz bojowy IVECO Daily 65C15 D, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 1000l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 l, dwa reflektory halogenowe o mocy 1000W każdy oraz zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS, niezbędny w działaniach związanych z drogowym ratownictwem medycznym. Samochód został zakupiony dzięki środkom przeznaczonym na ten cel przez Radę Powiatu w Strzyżowie, Radę Miejską w Strzyżowie, rady gmin w Czudcu, Frysztaku, Niebylcu, Wiśniowej, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej za łączną kwotę 352 tys. zł. Starosta Strzyżowski Robert Godek w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że zakup tego samochodu to wyraz dobrej współpracy samorządów i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie strzyżowskim Najnowszym nabytkiem PSP w Strzyżowie jest także płaskodenna, 6-osobowa łódź patrolowo-ratownicza z silnikiem spalinowym o mocy 55kM która posłuży strzyżowskim strażakom w akcjach ratownictwa wodnego. Uroczystość wraz z obchodami święta św. Floriana odbyła się w obiekcie Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie na ul. Sportowej. Budowa strażnicy rozpoczęła się w czerwcu 2001 r. przekazaniem terenu pod jego budowę, a już w sierpniu 2001 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego. Stan surowy zamknięty osiągnięto jeszcze w grudniu tego samego roku, by przez cały rok 2002 prowadzić intensywne prace wykończeniowe, czego efektem było przekazanie budynku w ręce strażaków w lutym 2003 roku. Powstanie siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie było urzeczywistnieniem wieloletnich starań, planów i zamierzeń lokalnych działaczy społecznych. [inf. opr. własne M. Jurasz]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-05-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0