Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie - o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Trapówka oraz Różanka sieci kanalizacji sanitarnej a także na l
Data publikacji: 2021-02-24
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie - o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Trapówka oraz Różanka sieci kanalizacji sanitarnej a także na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektów budowlanych w ramach inwestycji: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przyłączami, przepompowni ścieków z instalacją zasilania energetycznego w miejscowosci Dobrzechów - Kolonia


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2021-02-24

Załączniki

  • 2021-02-24 | 15:21:01

    Marcin Kołodziej

    Ilość pobrań: 24