Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Stan zagrożenia w powiecie strzyżowskim
Data publikacji: 2005-03-18
Starosta Strzyżowski w dniu 18 marca 2005 r. od godz. 15 na terenie powiatu strzyżowskiego wprowadził stan alarmu przeciwpowodziowego. Decyzja ta ma związek z pogarszającą się sytuacją hydrometeorologiczną oraz wzrastającym poziomem wód w ciekach wodnych na obszarze powiatu (o godz. 13 stan wody na Wisłoku w Żarnowej wynosił 505 cm). Decyzja o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego jest kontynuacją działań Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, który spotkał się w dniu 16 marca b. r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie. Podczas posiedzenia Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego, mając na uwadze sytuację hydrometeorologiczną w Powiecie Strzyżowskim, w najbliższym czasie wskazał na możliwe w związku w tym zagrożenia w trzech obrębach: 1. powódź - podtopienia – spowodowane szybkim odpływem wód z topniejącego śniegu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń spowodowanych spływającymi taflami lodu 2. osuwiska, które mogą wystąpić w okresie 2-3 tygodni 3. katastrofy budowlane – spowodowane zaleganiem ciężkiego śniegu na dachach domów i budynków gospodarczych, w tym także zagrożenie spowodowane nawisami z lodu powstałymi w wyniku topnienia śniegu i spadkiem temperatury w nocy poniżej zera. W związku z powyższym zaleca się wzmożoną czujność służb i mieszkańców, a w szczególności: 1. w zakresie powodzi i podtopień – należy zastosować szeroko rozumiany monitoring przez odpowiednie służby i mieszkańców połączony z działaniami zapobiegawczymi polegającymi na odprowadzeniu nadmiaru wody, udrażnianiu przepustów i mostków, sprawdzaniu piwnic w budynkach mieszkalnych, 2. w zakresie osuwisk – monitoring i odprowadzanie wody poprzez stałe udrażnianie wodnic i urządzeń melioracyjnych znajdujących się w pobliżu budynków przez właścicieli, 3. w zakresie katastrof budowlanych – bieżące usuwanie zalegającego na dachach śniegu przez właścicieli, informowanie odpowiednich służb o konieczności pomocy w usuwaniu śniegu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, szybkie informowanie służb o zagrożeniu katastrofą budowlaną. Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego przypomina o odpowiedzialności właścicieli za swoje posesje i prosi o przedsięwzięcie wszelkich możliwych do wykonania działań w swoim zakresie w celu niwelacji niebezpieczeństwa. W razie zagrożenia prosi o szybki kontakt z wyszczególnionymi służbami: 1. Gminne Zespoły Reagowania Kryzysowego w Urzędach Gmin: - w Czudcu - tel 277-10-90, - w Niebylcu – tel. 277-30-02, - w Wiśniowej – 277-50-62, - we Frysztaku – tel. 277-79-03, - w Strzyżowie –tel. 276-13-54. 2. Całodobowe stanowisko kierowania w Państwowej Straży Pożarnej – tel. 998, 276-00-88. 3. Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w Strzyżowie – w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Strzyżowie- tel. 276-50-00, po godzinach stanowisko kierowania w PSP - tel. 998, 276-00-88. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie – tel. 276- 03-80. [Inf. wł.]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2005-03-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0