Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE

Drukuj
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

Wyszukiwarka Państwowego Instytutu Geologicznego w której można znaleźć karty osuwisk dla Powiatu Strzyżowskiego.

Artykuły i informacje na temat osuwisk:

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,452  - Sytuacja powodziowa w powiecie strzyżowskim (18.05.2010 r.),

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,454  - Powódź powoli przechodzi, zaczynają się osuwiska (19- 20.05.2010 r.),

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,456  - Osuwiska niszczą domy, budynki gospodarcze i infrastrukturę ( 2010 r.),

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,458  - Co robić, gdy wystąpią osuwiska? Zalecenia.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,459 - Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,465  - Starosta Strzyżowski wystąpił do Wojewody o środki finansowe na ekspertyzy uszkodzonych budynków.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,466 - Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazała pomoc poszkodowanym wskutek osuwisk i powodzi.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,469  - Druga fala powodzi i osuwisk w powiecie strzyżowskim (3.06. 2010 r.),

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,483 - Osuwiska na naszym terenie niestety nadal aktywne.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,487  - 4 mln zł otrzymał samorząd powiatowy na walkę ze skutkami powodzi i osuwisk w infrastrukturze publicznej.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,538  - Likwidacja szkód powodziowych i osuwiskowych na drogach powiatowych.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,549  - Pomoc finansowa na wsparcie dla poszkodowanych przez osuwiska.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,550  - Geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego dokumentują osuwiska na terenie powiatu strzyżowskiego.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,554  -  Posiedzenie Konwentu Samorządowego w Czudcu.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,583  - 50 sesja Rady Powiatu w Strzyżowie.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,600  - Osuwiska ? poruszona ziemia, którą trudno zatrzymać,.

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,662  - Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w SOSW we Frysztaku.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,663  - Stan likwidacji zagrożenia osuwiskowego w powiecie strzyżowskim.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,669  - Rejestr osuwisk udostępniony dla mieszkańców,.

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,779  - Zakończono I etap zabezpieczenia osuwiska na drodze Wysoka Strzyżowska ? Węglówka.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,819  - Promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych rozdane.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,823  - Ulewne deszcze w powiecie strzyżowskim (26 ?27.07.2011 r.)

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,884  - Zakończyła się stabilizacja osuwiska na drodze Wysoka Strzyżowska ? Węglówka.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1234  - Powiat strzyżowski otrzymał środki na odbudowę zniszczeń powodziowych (2013r.),

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1350  - Likwidacja skutków osuwisk w trzech miejscowościach naszego powiatu.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1728  - Środki na poprawę dróg powiatowych w Żarnowej, Niebylcu i Bonarówce (2015 r.),

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1733  - Inwestycje drogowe samorządu powiatowego w Strzyżowie w 2014 r.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1832  - Prace przy zabezpieczaniu i stabilizacji osuwisk w Żarnowej i Żyznowie.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1950  - Osuwisko w Żarnowej zabezpieczone.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/upload/dopobrania/BADANIE-os.pdf  - Zalecenia dotyczące zabezpieczenia się przed osuwiskami i postępowania w przypadku ich wystąpienia.,

http://archiwum.strzyzowski.pl/upload/Prezentacje/r.godek-rola.pdf  - Robert Godek "Rola wolontariatu i koordynacja działań ratowniczych w sytuacji zagrożenia osuwiskowego" prezentacja podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa" Sanok 24-25.10.2013r. 

http://archiwum.strzyzowski.pl/strona/osuwiska,1220  - Osuwiska ? Definicje, zalecenia.

 

 

Załączniki

  • Ilość pobrań: 41