Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 1806 poł w m-ci Nowa Wieś gm. Czudec. 2019-11-18
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 147/2 i innych poł. w m-ci Niewodna gm. Wiśniowa 2019-11-18
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwolenia na termiczne przekształcanie odpadów w instalacji eksploatowanej przez SFM Sp. z o.o. w Strzyżowie (spalarnia odpadów wyposażona w kocioł typu ZGH-3000 o znamionowej mocy cieplnej 2,8 MW). 2019-11-07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałow. Zawiadomienie dotyczy działki nr 1432/2 poł. w m-ci Konieczkowa gm. Niebylec. 2019-11-04
Uchwała Nr 288/2019 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30.10.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonych do użyczenia 2019-11-04
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 301 poł. w m-ci Glinik Charzewski gm. Strzyżów. 2019-11-04
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0