Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości. Zawiadomienie dotyczy działki nr 353 i innych poł. w m-ci Baryczka gm. Niebylec. 2020-10-26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości przy opracowaniu mapy do celów projektowych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 351/1 i innych poł. w m-ci Przedmieście Czudeckie gm. Czudec. 2020-10-22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 4172 i innych poł. w m-ci Wysoka Strz. gm. Strzyżów. 2020-10-16
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 453 i innych poł. w m-ci Huta Gogołowska gm. Frysztak. 2020-10-16
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości. Zawiadomienie dotyczy działki nr 419/16 i innych poł. w m-ci Strzyżów Obr.1 gm. Strzyżów. 2020-10-16
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałów. Zawiadomienie dotyczy działki nr 7295/28 i innych poł. w m-ci Pstrągowa gm. Czudec. 2020-10-15
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 7622 i innych poł. w m-ci Pstrągowa gm. Czudec. 2020-10-14
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 171/4 i innych poł. w m-ci Babica gm. Czudec. 2020-10-14
Uchwała nr 206/2020 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 07.10.2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do sprzedaży 2020-10-08
Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy 2020-01-07
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2019. 2019-12-04
Informacja dot. - Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2019-11-28
Obwieszczenie Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie w Rzeszowie dotyczy wydania decyzji znak: RZ.RUZ.424.59.2019.JP z dn. 12.11.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.213.2019.MC z dnia 23.08.2 2019-11-19
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 7

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1