Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, położonej w m. Niewodna, gm. Wiśniowa, oznaczonej nr 1052 2019-10-10
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, położonej w m. Zaborów, gm. Czudec, oznaczonej nr 464 2019-10-10
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, położonej w m. Zaborów, gm. Czudec, oznaczonej nr 305 2019-10-10
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, położonej w m. Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów, oznaczonej nr 2356 2019-10-10
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w m. Niewodna, gm. Wiśniowa, oznaczonych nr: 1138/1, 1138/2, 1149/2, 1148/2, 1151/3, 1157 i 1139 2019-10-09
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, położonej w m. Niewodna gm. Wiśniowa, oznaczonej nr 1596/2 2019-10-09
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 467/2 i innych poł. w m-ci Wiśniowa gm. Wiśniowa 2019-10-07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 10 i innych poł. w m-ci Różanka gm. Wiśniowa. 2019-10-02
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 5498 poł. w m-ci Godowa gm. Strzyżów. 2019-10-02
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 499/1 poł. w m-ci Jaszczurowa gm. Wiśniowa. 2019-09-27
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na termiczne przekształcanie odpadów w instalacji eksploatowanej przez SFM Sp. z o.o. w Strzyżowie (spalarnia odpadów wyposażona w kocioł typu ZGH-3000 o znamionowej mocy cieplnej 2,8 MW) 2019-09-26
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0