Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Starosta Strzyżowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Połomia, gm. Niebylec, oznaczonej jako działka nr 1037 2021-04-08
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki 829 i innych poł. w m-ci Konieczkowa gm. Niebylec. 2021-04-08
Zawiadomienia w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych dla obrębu 8-Lutcza w jednostce ewidencyjnej 181903_2 Niebylec. Zawiadomienia o ustaleniach w trybie terenowym. 2021-04-08
Zawiadomienia w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych dla obrębu 8-Lutcza w jednostce ewidencyjnej 181903_2 Niebylec. Zawiadomienia o ustaleniach w trybie fotogrametrycznym. 2021-04-06
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek), w trybie terenowym oraz w trybie fotogrametrycznym. Zawiadomienie dotyczy działek nr 411/2, 220 i innych poł. w m-ci Jawornik gm. Niebylec. 2021-04-01
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek), w trybie terenowym i fotogrametrycznym. Zawiadomienie dotyczy działek nr 677 i innych poł. w m-ci Babica, Czudec, Zaborów gm. Czudec. 2021-03-31
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 292 i innych poł. w m-ci Twierdza gm. Frysztak. 2021-03-31
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działek nr 17/2 i innych poł. w m-ci Gwoźnica Górna gm. Niebylec. 2021-03-30
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek),. Zawiadomienie dotyczy działki nr 2738/2 i innych poł. w m-ci Gogołów gm. Frysztak. 2021-03-30
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 582/2 i innych poł. w m-ci Zawadka gm. Strzyżów. 2021-03-30
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek), w trybie fotogramertycznym. Zawiadomienie dotyczy działek nr 17/3 i innych poł. w m-ci Gwoźnica Górna gm. Niebylec. 2021-03-26
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2020 2020-12-10
Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy 2020-01-07
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2019. 2019-12-04
Informacja dot. - Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2019-11-28
Obwieszczenie Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie w Rzeszowie dotyczy wydania decyzji znak: RZ.RUZ.424.59.2019.JP z dn. 12.11.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.213.2019.MC z dnia 23.08.2 2019-11-19
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 12

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1