Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 330 i innych poł. w m-ci Nowa Wieś gm. Czudec 2019-08-08
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 2062/2 poł. w m-ci Gwoźnica Górna gm. Niebylec 2019-08-08
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 2203 poł. w m-ci Wysoka Strzyżowska gm. Strzyżów 2019-08-08
Decyzja Starosty Strzyżowskiego z dnia 07.08.2019 r., znak: GN.6820.29.2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia na Skarb Państwa, własności nieruchomości, położonej w miejscowości Pstrągowa, gm. Czudec, oznaczonej jako działka nr 2875/4 2019-08-07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Zawiadomienie dotyczy działki nr 822/10 i innych pił. w m-ci Baryczka gm. Niebylec. 2019-08-07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 1392/1 i innych poł. w m-ci Grodzisko. 2019-08-07
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic ewidencyjnych w związku z podziałem. Zawiadomienie dotyczy działki nr 1504 i sąsiednich poł. w m-ci Nowa Wieś gm.Czudec 2019-08-06
Uchwała Nr 174/2019 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 31.07.2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonych do wynajmu 2019-08-01
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0