Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Drukuj
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Nazwa pozycji Data
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2023 2024-04-25
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych 2024-04-04
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2024-02-23
Zarząd Powiatu Strzyżowskiego ogłasza otwarty konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i działania na rze 2024-02-23
Uchwała nr LX/425/2024 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/408/2023 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarzą 2024-01-29
Konsultacje w sprawie zmian w Programie Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2024-01-10
Uchwała Nr LVIII/408/2023 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-11-30
Informacja z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowym i na 2024 rok 2023-11-24
Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-11-09
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2022 2023-05-19
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadań publicznych 2023-04-19
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej 2023-04-03
Wydłużenie terminu realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert 2023-03-29
Nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego 2023-03-28
Zarząd Powiatu Strzyżowskiego ogłasza otwarty konkursu na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i działania na rze 2023-03-15
Uchwała Nr XLVII/330/2022 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-12-02
Informacja z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowym i na 2023 rok 2022-11-23
Obywatelski monitoring funduszy europejskich 2022-11-09
Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-11-09
Informacja dotycząca Nawigatora Legislacyjnego dla otoczenia prawnego organizacji pozarządowych 2022-11-04
UCHWAŁA NR XXXV/243/2021 RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2022-05-19
UCHWAŁA NR 95/2022 ZARZĄDU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 2022-05-19
Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-11-02
Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2021-04-27
Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2021-04-27
Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 2020-11-02
UCHWAŁA NR 69/2020 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publiczn 2020-04-24
Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-10-28
Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-06
Komunikat dotyczący obowiązków fundacji i stowarzyszeń 2018-09-27
UCHWAŁA NR 95/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publiczn 2018-04-27
Uchwala Nr XLI/262/2017 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-12-28
Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-26
UCHWAŁA NR 62/2017 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicz 2017-04-24
Konsultacje -Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-24
UCHWALA NR 66/2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publiczn 2016-05-05
Konsultacje -Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-10-12
UCHWALA NR 90/2015 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Strzyżowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publiczn 2015-04-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0