Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina Frysztak

Drukuj
Gmina Frysztak
Nazwa pozycji Data
Zmiana danych w stosunku do przyjętego i aktualizowanego zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT24660 PSTRĄGÓWKA zlokalizowanej na dz. nr ewid. 140 w miejscowości Cieszyna. 2024-01-12
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 20522 (20522N!) GLINIK GORNY (KRZ_FRYSZTAK_GLINIKGORNY) zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1955 Glinik Górny. 2023-11-20
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 12317 (20000N!) PSTRĄGÓWKA(KRZ_FRYSZTAK_CIESZYNA) zlokalizowanej w miejscowości Cieszyna, dz. ew. 140. 2023-09-29
Zmiana danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 5733 TWIERDZA (20202 KRZ_FRYSZTAK_TWIERDZA) zlokalizowanej w miejscowości Frysztak nr ewid. 479. 2023-04-18
Informacja o stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. 12317 (20000!) PSTRĄGÓWKA (KRZ_FRYSZTAK_CIESZYNA) zlokalizowanej w miejscowości Cieszyna nr ewid. dz. 140. 2022-08-23
STY4410 D PUŁANKI, działka nr ewid. 43, gm. Frysztak - zgłoszenie zmiany w zakresie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2022-08-05
Informacja o zmianie danych w zakresie instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 12317 (20000!) PSTRĄGÓWKA (KRZ_FRSZTAK_CIESZYNA) w miejscowości Cieszyna, nr ewid. działki 140, gmina Frysztak, pow. strzyżowski, woj. pod 2022-06-21
20522N! GLINIK GÓRNY, działka nr ewid. 1955, gm. FRYSZTAK- zgłoszenie zmiany w zakresie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. 2021-12-07
Korekta omyłki pisarskiej do zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT24660 PSTRĄGÓWKA, zlokalizowanej na działce nr ewid. 140 gmina Frysztak 2021-07-29
BT24660 PSTRĄGÓWKA, działka nr ewid. 140 Cieszyna, gm. Frysztak- INFORMACJA 2021-06-09
5733 TWIERDZA (20202 KRZ_FRYSZTAK_TWIERDZA), działka nr ewid 479 , Frysztak, gm. Frysztak - ZMIANA 2020-11-18
STY7007A, działka nr ewid 1955 Glinik Górny, gm. Frysztak - ZGŁOSZENIE 2020-09-09
20202_KRZ_FRYSZTAK_TWIERDZA, działka nr ewid. 479 obr. Frysztak, gm. Frysztak- INFORMACJA 2020-07-24
20522 (20522N!) GLINIK GÓRNY (KRZ_FRYSZTAK_GLINIKGORNY), działka nr ewid 1955 Glinik Górny, gm. Frysztak - ZGŁOSZENIE 2020-01-28
STY7501_A, działka nr ewid. 140 Cieszyna, gm. Frysztak - INFORMACJA 2019-11-04