Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina Czudec

Drukuj
Gmina Czudec
Nazwa pozycji Data
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, Linia radiowa RBS Nawsie, zlokalizowanej w miejscowości Pstrągowa na dz. nr eiwd. 7515/8. 2024-06-13
Zmiana danych w zakresie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji BT22252 BABICA zlokalizowanej na dz. nr ewid. 403 w miejscowości Babica 2024-02-15
Zmiana danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. 8301 PSTRĄGOWA (20162_KRZ_CZUDEC_PSTRĄGOWA) zlokalizowanej w miejscowości Pstrągowa nr ewid. dz. 4255/2 2023-01-09
Informacja o zmianie danych w instalacji w przedłożeniu informacji dla STY5002A, 38-120 Babica 423, nr ewid. dz. 226, gm. Czudec. 2022-04-26
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. STY7008_A 38-121 Pstrągowa, nr ewid. dz. 4255/2, gm. Czudec, pow. strzyżowski 2022-04-19
Zgłoszenie: stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. STY7023_A 38-119 Babica, nr ewid. dz. 403, gm. Czudec, pow. strzyzowski 2022-04-01
BT_22252_BABICA, działka nr ewid. 403 Babica, gm. Czudec ? aktualizacja zgłoszenia 2021-06-10
58200 (20200N!) KRZ_CZUDEC_BABICA, działka nr ewid 403 Babica, gm. Czudec - ZMIANA - uzupełnienie 2020-10-02
58200 (20200N!) KRZ_CZUDEC_BABICA, działka nr ewid 403 Babica, gm. Czudec - ZMIANA 2020-10-02
59154 (20154N!) KRZ_LUTCZA_PIEKŁO, działka nr ewid 6348 w Lutczy, gm. Niebylec - Korekta 2020-09-04
STY7003_B, działka nr ewid 6833 Pstrągowa, gm. Czudec - Zmiana 2020-06-19
STY7502_A, działka nr ewid. 226 Babica, gm. Czudec - INFORMACJA 2019-11-19
STY7003_B, działka nr ewid 6833 Pstrągowa, gm. Czudec - ZGŁOSZENIE 2019-11-04