Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Odznaczeni medalami za wzorową służbę wojskową synów
Data publikacji: 2010-01-29
27 stycznia 2010 r. w Jasielskim Domu Kultury wręczono medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło wzorową służbę wojskową. Srebrnymi medalami uhonorowano rodziców z terenu powiatu strzyżowskiego i jasielskiego. Nie zabrakło podniosłego nastroju i gratulacji, ale także łez wzruszeń. Organizatorem uroczystości była Pani Burmistrz Jasła oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. W organizacji uhonorowania osób z terenu naszego powiatu uczestniczył Starosta Strzyżowski oraz Wójtowie Gmin Frysztak, Niebylec i Wiśniowa. Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" to polskie odznaczenie wojskowe, przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju, a także dla rodziców, których co najmniej trzech synów pełniło wzorową służbę wojskową. Z powiatu strzyżowskiego takie odznaczenia w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali Państwo: Kazimiera i Marian Bujak, Krzysztofa i Józef Czyż , Grażyna i Janusz Godek, Krystyna i Józef Joniak, Wiesława i Ryszard Liskowicz, Mieczysława i Stanisław Pieczykolan, Maria i Eugeniusz Rybka, Krystyna i Tadeusz Stanisławczyk, Alina i Alfons Warchoł, Zofia Włodyka oraz Krystyna Urban. Gościem uroczystości z udziałam przedstawicieli wojska i samorządów powiatu jasielskiego i strzyżowskiego był m.in. Senator RP Stanisław Piotrowicz. Uroczystość w Jasielskim Domu Kultury rozpoczęło złożenie meldunku przez Pana mjr Andrzeja Nykiela – zastępcę Komendanta WKU Jasło. Następnie odegrano hymn państwowy, a przybyłych gości powitała Pani Maria Kurowska – Burmistrz Jasła, która złożyła gratulacje rodzicom i podziękowała za stworzenie takich warunków wychowawczych w rodzinach, które wykształciły w ich synach siłę ducha i ciała konieczną do pełnienia służby. Gratulacje złożył również Pan ppłk Kazimierz Chorążak – Komendant WKU w Jaśle, który wyraził wdzięczność dla rodziców za trud włożony w patriotyczne wychowanie synów. Podziękował za zaufanie, którym obdarzyli Siły Zbrojne RP oraz zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość jest tylko skromnym wyrazem wdzięczności Ojczyzny za obywatelską postawę. Do gratulacji za wzorową służbę wojskową synów przyłączył się także Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania rodzicom srebrnych medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” odczytywał st. chor. Mariusz Kolanko. Medale wręczył płk dypl. Jerzy Witold Przybyła – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie w asyście przedstawicieli wojska i samorządów. Podczas uroczystości nadano również I stopnie oficerskie podporucznikowi Kazimierzowi Bobuli oraz podporucznikowi Bogdanowi Fortunie. Zaś na wyższe stopnie wojskowe wyróżniono i mianowano 5 żołnierzy rezerwy z powiatu strzyżowskiego oraz 16 z powiatu jasielskiego. Przyznano również medale i honorowe tytuły osobom wspierającym działalność wojska. Na zakończenie uroczystości grupa wokalna działająca przy Jasielskim Domu Kultury zaprezentowała repertuar patriotyczno – religijny. Był to czas poświęcony wspomnieniom i rozmowom z odznaczonymi. [Zdjęcie i inf. wł. W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-29

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0