Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-11-03
15 października 2009 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem obrad była sytuacja kryzysowa zaistniała w powiecie strzyżowskim w związku z obfitymi opadami śniegu, które spowodowały przerwy w dostawie prądu. Członkowie zespołu podjęli także temat związany z zimowym utrzymaniem dróg w naszym powiecie. W obradach uczestniczyli: Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski, Pan Witold Wójcik – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie, Pan Bogusław Broda - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, Pan Grzegorz Witek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie, Pan Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec, Pani Celina Bałchan – Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Pan Ernest Pieczek – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa. Posiedzenie otworzył i poprowadził Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, który zapoznał zebranych z aktualną sytuacją panującą w powiecie strzyżowskim. Pan Starosta stwierdził, że głównym problemem jest brak energii w wielu miejscowościach, w tym także w jednym z Domów Pomocy Społecznej, co może doprowadzić do przymusowej ewakuacji osób tam mieszkających, jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, a temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera. Nie ma za to większych problemów z przejezdnością, jedyne zagrożenie stanowią drzewa i konary, które gną się i łamią pod wpływem ciężaru śniegu. Informacje o stanie dróg potwierdził Pan Bogusław Broda, który zreferował, iż straż pożarna w związku z zaistniałą sytuacją wyjeżdżała już 32 razy i wszystkie wyjazdy dotyczyły usuwania z dróg zwalonych drzew i konarów. Spośród zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał Pan Zbigniew Korab – Wójt Gminy Niebylec, który powiedział, iż na terenie całej gminy brakuje prądu i nie ma żadnej łączności, gdyż nie działają ani telefony komórkowe, ani stacjonarne. Pan Wójt zaproponował zorganizowanie spotkania z kierownikiem Posterunku Energetycznego w Strzyżowie, ponieważ nie wiadomo, jak długo potrwa taka sytuacja i jakie w związku z tym należy podjąć działania. Następnie informację o zagrożeniach przedstawił Pan Grzegorz Witek. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiedział, że do chwili obecnej nie miał żadnych zgłoszeń związanych z uszkodzeniem budynków. Zaznaczył, iż jego zdaniem obecna sytuacja kryzysowa spowodowana jest przez niewielką wycinkę drzew wzdłuż linii energetycznych i w związku z tym zgłosił wniosek o większą dbałość zakładu energetycznego o linie przesyłowe. Z kolei Pan Jan Stodolak zawnioskował o skierowanie pism do Wojewody Podkarpackiego oraz Zakładu Energetycznego w Rzeszowie z prośbą o przysłanie większej ilości specjalistów do usuwania awarii energetycznej na terenie powiatu strzyżowskiego, gdyż obecna sytuacja kryzysowa może później obfitować w kosztowne skutki. Po tych wystąpieniach przeprowadzono dyskusję, której celem było wypracowanie wniosków służących zażegnaniu sytuacji kryzysowej w powiecie strzyżowskim. W wyniku dyskusji przyjęto wnioski, które zostały skierowane do odpowiednich instytucji w celu wdrożenia ich w bieżącej pracy. Zadecydowano także o prowadzeniu stałej współpracy z posterunkiem energetycznym w Strzyżowie w celu monitorowania rozwoju sytuacji w powiecie oraz o utrzymaniu podwyższonej gotowości służb aż do czasu pełnego usunięcia awarii. [Na podstawie inf. od p. E. Pieczka – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0