Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Matura 2009 - strzyżowscy maturzyści wypadli bardzo dobrze
Data publikacji: 2009-07-08
Strzyżowscy maturzyści mają powody do dumy. Ich wyniki z egzaminów są jednymi z wyższych w Polsce. W kraju maturę zdało 81 %, na Podkarpaciu 82 %, w OKE Kraków 83 %, zaś w naszym powiecie 84 % abiturientów. Powiat Strzyżowski na tle innych powiatów w województwie podkarpackim również wypadł bardzo dobrze. Wyprzedziły go tylko 2 miasta – Krosno i Tarnobrzeg oraz o 1 procent lepsze – powiaty mielecki i stalowowolski. Zdawalność w naszym powiecie wyniosła 84 %, zaś dla porównania w sąsiednich powiatach wyniosła odpowiednio: w rzeszowskim 79 %, ropczycko – sędziszowskim 77 %, dębickim 78 %, jasielskim 84 %, krośnieńskim 78 % i w brzozowskim 82 %. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatowy (Zespoły Szkół w Czudcu i Strzyżowie) na tle danych statystycznych wypadli znakomicie. W Zespole Szkół w Strzyżowie o świadectwo dojrzałości ubiegało się 288 osób. Maturę zdało 254 uczniów, czyli 88,19 %. Zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie wyniosła 96,4 % uczniów (dla porównania: w kraju – 90 %, w województwie podkarpackim - 93 %). Równie dobrze spisali się uczniowie techników, których zdawalność wyniosła 79,4 % (w kraju – 67 %, w województwie – 69 %). Trochę gorzej poradzili sobie abiturienci liceów profilowanych, gdyż ich zdawalność osiągnęła 74 %, ale i tak była wyższa niż w kraju (65 %) czy w województwie (67 %). W liceach ogólnokształcących uzupełniających zdawalność była również wysoka. Wyniosła 75 % i znacznie przewyższyła średnią w kraju (40 %) oraz w naszym województwie (42 %). Również w Zespole Szkół w Czudcu zanotowano wysoką zdawalność egzaminu - w Liceum Ogólnokształcącym wyniosła ona 82,14 %, zaś w Technikum 63,64 %. Maturalne emocje, towarzyszące w maju wielkiej rzeszy zdających absolwentów, ich rodziców i nauczycieli odżyły w ostatnich dniach czerwca ze zdwojoną siłą. Nie wystarczy bowiem zdać maturę, trzeba ją jeszcze zaliczyć na tyle dobrze, aby w wyścigu na wymarzone studia zdystansować wielu innych, również liczących na sukces. A stać się to może tylko w jeden sposób: poprzez zdobycie jak największej liczby punktów, z których każdy przybliża do osiągnięcia zamierzonego celu. W tym względzie uczniowskie marzenia mają wymiar uniwersalny, niezależny od wielkości szkoły i miejscowości, z której się oni wywodzą. Stąd też tak wielkie emocje co roku wywołuje ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych, dające możliwość realnego umiejscowienia własnych osiągnięć na tle szkoły, powiatu, województwa czy wreszcie kraju. Od lat utarło się przekonanie, że im większe miasto, tym skuteczniejsza edukacja i większa szansa na lepszy start w dorosłe życie. I od lat ów stereotyp nie sprawdza się w przypadku Zespołu Szkół ze Strzyżowa, miasta niespełna dziesięciotysięcznego. Od wprowadzenia reformy edukacji zdawalność matury w Zespole Szkół rokrocznie przewyższała poziom osiągany na poziomie województwa i kraju, jednak w tym roku dysproporcja okazała się być szczególnie widoczna. Liczby nie kłamią: maturę w szkole zdało ponad 88% absolwentów, co daje wyraźną różnicę w porównaniu z 82% zdawalnością w województwie i 81% w kraju. Co zatem sprawia, że środowiskowa szkoła osiąga tak znaczące wyniki? „Kompetencja i zaangażowanie nauczycieli, umiejętność motywowania uczniów do wytężonej pracy, ale także fakt, iż misja szkoły nie pozostaje sloganem, ale jest świadomie realizowana, jako że: Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie, a każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces - mówi Pan Zbigniew Hołówko - Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie. [Na podstawie informacji z ZS w Strzyżowie i Czudcu oraz strony /www.oke.krakow.pl/ - oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0