Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PRZYZNANO JEDNORAZOWE DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE Z NASZEGO POWIATU
Data publikacji: 2009-06-23
5 czerwca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie odbyło się spotkanie związane z wręczeniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie w kwocie do 18 tys. zł przyznano 31 osobom z terenu naszego powiatu, planującym podjąć działalność gospodarczą. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor PUP w Strzyżowie Pan Czesław Furtek oraz przedstawiciele samorządu powiatowego ze Starostą Strzyżowskim Panem Robertem Godkiem i Sekretarzem Powiatu Panem Jackiem Boho. Przyznane środki pieniężne pochodziły ze środków Funduszu Pracy. O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej mogli ubiegać się bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie oraz bezrobotni zamierzający podjąć działalność gospodarczą na terenie działania PUP w Strzyżowie, którzy spełniali m. in. warunki takie jak: w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosków nie odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia czy stażu w miejscu pracy a także nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych funduszy na podjęcie działalności gospodarczej. Spotkanie rozpoczął Starosta Strzyżowski gratulując przyszłym przedsiębiorcom inicjatywy podjęcia działalności gospodarczej, życzył im także efektywnego wykorzystania przyznanych środków i wielu sukcesów na tym polu. Podobne słowa skierował Dyrektor PUP w Strzyżowie, po czym dokonano wręczenia dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji 31 osobom - nowym przedsiębiorcom na powiatowym rynku pracy. Na zakończenie spotkania do zgromadzonych skierował słowa Sekretarz Powiatu, który życzył wytrwałości w prowadzeniu własnej firmy a także nastawienia na sukces, gdyż tylko taka postawa może przyczynić się do udanego, efektywnego biznesu. Wnioski o jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej złożyło ponad 80 osób, dotacje przyznano zaś 31 osobom: z miasta Strzyżowa – 6 osobom, z gminy Strzyżów – 6 osobom, z gminy Niebylec – 6 osobom, z gminy Czudec – 5 osobom, z gminy Frysztak – 4 osobom, z gminy Wiśniowa – 4 osobom. Przyszli przedsiębiorcy przyznane środki zamierzają przeznaczyć na uruchomienie nowych przedsięwzięć w dziedzinach takich jak: usługi remontowo – budowlane, warsztaty samochodowe, sklepy spożywczo – przemysłowe i odzieżowe oraz usługi stolarskie, fryzjerskie, krawieckie i in. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0