Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PRZEDSTAWICIELE STAROSTWA POWIATOWEGO W STRZYŻOWIE ORAZ ZESPOŁÓW SZKÓŁ W CZUDCU I STRZYŻOWIE Z WIZYTĄ W LIPANACH I SŁOWACKIEJ GMINIE BREZOVICA
Data publikacji: 2009-05-28
W dniu 19.05.2009 r. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz Zespołów Szkół w Strzyżowie i w Czudcu przebywali z wizytą w Lipanach – partnerskim mieście na Słowacji. Celem wyjazdu było przygotowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III – Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). Przewidywany okres realizacji projektów to rok 2010. W spotkaniu w Lipanach uczestniczyli: Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pani Aneta Szopa – podinspektor w Wydziale Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Pan Zbigniew Hołówko – Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie i Pani Małgorzata Piękoś – nauczycielka z Zespołu Szkół w Czudcu. Stronę słowacką reprezentowali: Pan Eduard Vokál – Primator Miasta Lipany, Pani Terézia Križalkovičowá – ZŠ Komenského 113, Lipany, Pani Anna Dzurusová – ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany oraz Pani Anna Špyrková – Školsky úrad Lipany. Podczas spotkania przedstawicieli samorządów ustalono, iż w ramach naboru na dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, zostaną złożone 3 wnioski na realizację projektów, w których Partnerami Wiodącymi będą: Zespół Szkół w Strzyżowie i Zespół Szkół w Czudcu oraz Powiat Strzyżowski. Działania planowane w ramach projektu pn. „Przez kulturę do wzajemnego poznania – współpraca społeczności lokalnych Powiatu Strzyżowskiego (PL) i Miasta Lipany (SK)”. będą polegały na wspólnych dla partnerów przedsięwzięciach w dziedzinie kultury, tj. m.in. wymianie dorobku artystycznego, tradycji oraz poznanie wzajemnych struktur instytucjonalnych funkcjonujących w krajach partnerskich. Projekt zakłada też realizację kilku wydarzeń kulturalnych w Powiecie Strzyżowskim z udziałem Miasta Lipany. Projekty w podobnych dziedzinach przygotowują też obydwie szkoły. W ramach wyjazdu przedstawiciele Starostwa Powiatowego odwiedzili też swojego partnera z Brezovicy, z którym wspólnie przygotowano projekt zgłoszony do Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2007 - 2013 w październiku 2008 roku, dotyczący odbudowy i zachowania zabytkowych obiektów dworskich w Wiśniowej i w Brezovicy. Z przedstawicielami Starostwa spotkali się: Milan Bujňák – Starosta Gminy Brezovica, Dana Ceperková - ZŠ s MŠ Brezovica, Miloš Sobota - ZŠ s MŠ Brezovica. [Inf. i zdjęcie Pani Aneta Szopa – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0