Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: POŚWIĘCENIE NOWEGO RENTGENA W STRZYŻOWSKIM SZPITALU POWIATOWYM
Data publikacji: 2009-04-14
30 marca 2009 r. o godzinie 11.00 w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie miało miejsce donośne wydarzenie, jakim było poświęcenie nowo zakupionego cyfrowego aparatu rentgenowskiego. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością m.in. Pani Elżbieta Łukacijewska - Posłanka na Sejm RP pochodząca z Godowej, która w znacznej części przyczyniła się do pozyskania przez samorząd powiatowy środków finansowych na ten cel. W obecności zgromadzonych znamienitych gości, w tym przedstawicieli samorządów gminnych i jednostek powiatowych, członków Rady Społecznej SP ZOZ oraz pracowników jednostki poświęcenia dokonał ks. Dr Jan Wolak – Proboszcz Strzyżowskiej Parafii farnej, życząc by nowe urządzenie jak najdłużej i jak najlepiej służyło pacjentom. „Niezwykle cieszę się z zakupu tego jednego z najnowocześniejszych w naszym regionie aparatów rentgenowskich – mówił Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski podczas spotkania - staraliśmy się bowiem o ten zakup przez kilka ostatnich lat. Pragnę podziękować wszystkim, którzy nas w tym wspomogli, szczególnie Pani Posłance Elżbiecie Łukacijewskiej, Pani Wicewojewodzie Małgorzacie Chomycz, Panu Marszałkowi Zygmuntowi Cholewińskiemu, Panu Wojewodzie Mirosławowi Karapycie oraz wielu innym osobom. Bez tej pomocy nie bylibyśmy w stanie tego zakupu zrealizować. Wyrazy uznania należą się też Dyrektorowi SP ZOZ Panu Jarosławowi Kosoniowi i jego pracownikom, którzy w bardzo krótkim czasie pomyślnie zrealizowali niełatwe zamówienie publiczne. Sam aparat kosztował 1 287 777 zł. Na te środki złożyły się następujące kwoty: 991 588,29 zł dotacji z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego oraz 296 188,71 zł. dochodu własnego budżetu powiatu, który mogliśmy z kolei przeznaczyć na ten cel, dzięki przekazaniu środków na inne nasze zadanie przez Zarząd i Sejmik Województwa Podkarpackiego.” Następnie głos zabrała Pani Posłanka Elżbieta Łukacijewska, która podkreśliła, iż Poseł działa dzięki ludziom i dla ludzi i dlatego bardzo się cieszy, iż starania dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu RTG zakończyły się pomyślnie i dzięki temu można było nabyć nowoczesną aparaturę dla strzyżowskiego szpitala. Dodała też, że pochodzi z naszego regionu i zawsze stara się wspierać inicjatywy samorządowców, zwłaszcza te dotyczące zakupu nowych urządzeń do szpitali. Słowa podziękowania dla władz Powiatu Strzyżowskiego i osób wspierających wyraził też Dyrektor SP ZOZ Pan Jarosław Kosoń, który podkreślił determinację władz Powiatu Strzyżowskiego w dążeniu do pomyślnej realizacji przedsięwzięcia oraz wzorową współpracę z firmą „MAR - MED” podczas dostawy zamówionego sprzętu. Następnie Pan Starosta, wspólnie z Panem Wicestarostą Janem Stodolakiem – Przewodniczącym Rady Społecznej SP ZOZ wręczyli okolicznościowe listy z podziękowaniami dla osób, które przyczyniły się do pomyślnej realizacji przedsięwzięcia. Po wszystkich podziękowaniach Ksiądz Dziekan dr Jan Wolak pobłogosławił zebranych i po krótkiej modlitwie poświęcił aparat rentgenowski. Z kolei specjalista do spraw radiologii z firmy „MAR - MED” Pan mgr inż. Janusz Pec powiedział, iż cieszy go fakt, że pomyślnie udało się doprowadzić do końca transakcję zakupu sprzętu RTG dla Strzyżowskiego Szpitala, gdyż naprawdę było bardzo mało czasu. Dodał też, że jest to najnowocześniejszy sprzęt, który posiadają Akademie Medyczne i tego typu urządzeń jest w Polsce zaledwie kilka. Ma nadzieję, że pacjentom strzyżowskiego szpitala będzie służył przez długie lata, gdyż jest to aparatura mało awaryjna. Wreszcie przyszedł czas na prezentację nowo zakupionego sprzętu - cyfrowego aparatu RTG włoskiej firmy General Medical Merate, który zastąpił ponad 20 letni sprzęt tego typu używany dotychczas w szpitalu. Prezentacji dokonała Pani Dorota Januszewska – Grela lekarz medycyny - radiolog, a jednocześnie Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. Rentgen został zaprojektowany do badań pacjentów w pozycji pionowej i poziomej z wykorzystaniem stołu jezdnego, a jego zadaniem jest diagnostyka układu płucno – kostnego oraz schorzeń brzucha i klatki piersiowej. Nowe urządzenie nie wymaga już ciemni, gdyż zapisuje obraz na komputerze. Ma też możliwość bezpośredniego przesyłu zdjęć na poszczególne oddziały szpitala lub w skomplikowanych przypadkach wysłania ich do konsultacji do innych ośrodków, co znacznie skraca czas badania i postawienie ostatecznej diagnozy. Pacjent zaś otrzymuje obraz zapisany na płytce CD lub karcie pamięci, a nie jak do tej pory na kliszy. Dodatkowym wyposażeniem aparatu jest m.in. tzw. „ramię C”, które umożliwia robienie prześwietleń podczas operacji. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-14

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0