Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: BIURO POWIATOWE ARIMR W STRZYŻOWIE PRZYJMUJE JUŻ WNIOSKI O DOPŁATY DO GOSPODARSTW ROLNYCH ZE ŚRODKÓW UE NA 2009 R.
Data publikacji: 2009-03-31
Jak informuje Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie w dniach od 16 marca do 15 maja 2009 roku przyjmowane są wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Producenci prowadzący działalność rolniczą na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania mogą wystąpić o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej oraz o przyznanie płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Wnioski można składać osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR w Strzyżowie lub przesłać pocztą na adres: Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie, ul. 1 Maja 38. W przypadku przesłania wniosku pocztą za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego. Jak informują pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie częściowo wypełniony formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z załącznikami graficznymi należy wybrać z Biura Powiatowego ARiMR, a następnie wypełnić go zgodnie z otrzymaną instrukcją. Wniosek niepełny (brak załączników graficznych) spowoduje utratę możliwości otrzymania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, a o płatność na daną działkę może ubiegać się tylko jeden wnioskodawca. W biurach powiatowych Agencji przyjmowane będą następujące wnioski: - o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; - rolno – środowiskowe; - kontynuacyjne - o wypłatę pomocy na zalesianie (dotyczy rolników, którzy zalesili grunty rolne oraz grunty inne niż rolne w ramach PROW 2007-20013); Wszystkie wnioski należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie od 16 marca do 15 maja 2009 r. oraz w terminie 25 dni kalendarzowych po 15 maja, jednak wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowana redukcja w wysokości 1% kwoty płatności. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (017) 2760483, 2760487, 2760501. [Na podstawie inf. B. P. ARiMR w Strzyżowie – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-31

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0