Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PROFESOR FRANCISZEK CHRAPKIEWICZ - CHAPEVILLE W ZESPOLE SZKÓŁ W STRZYŻOWIE.
Data publikacji: 2009-02-19
W ramach pobytu w naszym regionie po promocji publikacji „Pozyskać Dobrego” w DK „Sokół” Pan Profesor Chrapkiewicz spotkał się także z młodzieżą Zespołu Szkół w Strzyżowie. Spotkanie odbyło się 16 lutego 2009 r. a jego celem była nie tylko promocja książki, ale również przedstawienie młodzieży dokonań i osobowości tego wybitnego naukowca pochodzącego z Godowej. Spotkanie o godzinie 1230 otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Pan Zbigniew Hołówko, witając Pana Profesora Chrapkiewicza, autorów publikacji „Pozyskać Dobrego”: Pana Piotra Szopę, Pana dr Roberta Witalca, Panią Annę Farę i zaproszonych na tę uroczystość gości – Burmistrza Strzyżowa Pana Marka Śliwińskiego, Panią Marię Koś Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz przyjaciela Profesora Pana dr inż. Stanisława Urbanika. Młodzież z Zespołu Szkół w Strzyżowie serdecznie powitała Pana Profesora, wręczając mu wiązankę kwiatów. Profesor Chrapkiewicz podziękował młodzieży za miłe przyjęcie i nawiązał do faktu, że on sam kiedyś uczęszczał do tej szkoły. Mówił, że także ludzie z małych miejscowości mogą osiągnąć w życiu wiele, zająć wysokie pozycje w świecie, ale w realizację wybranego celu trzeba włożyć dużo pracy, woli i zacięcia. Profesor poradził młodzieży, której marzy się sukces, aby najpierw wybrała dziedzinę, w której chciałaby się realizować, a potem oddała się temu całkowicie, gdyż w życiu trzeba zawsze dążyć do wyznaczonego celu, przy czym nie ma recepty na sukces. Podsumowując - profesor poinformował, iż to spotkanie poświęcone jest książce wydanej przez IPN i oddał głos jej twórcom. Dr Robert Witalec w swoim wystąpieniu wyjaśnił, iż publikacja „Pozyskać Dobrego” powstała dzięki Profesorowi Chrapkiewiczowi, który w Oddziale IPN w Rzeszowie złożył wniosek o podjęcie poszukiwań dokumentów dotyczących jego osoby. Historycy IPN- u, analizując odnajdywane dokumenty, uznali że tę historię należy uwiecznić, poprosili o zgodę na to bohatera wydarzeń i tak powstała pierwsza publikacja, której celem jest ukazanie form działania służb bezpieczeństwa wobec tego naukowca o światowym znaczeniu pochodzącego z Godowej. Publikacja składa się z trzech części: z omówienia metod i środków stosowanych przez aparat bezpieczeństwa w celu werbowania Profesora Franciszka Chrapkiewicza, ze zbioru 103 dokumentów, ukazujących mechanizm działania „bezpieki” oraz zdjęć uczestników omawianych wydarzeń. W ramach prezentacji multimedialnej dr Witalec przedstawił niektóre dokumenty zamieszczone w publikacji, na podstawie których omówił historię prób werbunku Profesora. Mówił m.in.: o podsłuchu zainstalowanym w pokoju hotelowym w Warszawie, w którym zatrzymała się siostra Profesora z mężem, o działaniach na terenie Godowej agenturalnego informatora „Ryszarda”, o fabrykowaniu niektórych zapisów w dokumentach. Współautor książki Pan Piotr Szopa przedstawił historię, dotyczącą tragicznych wydarzeń z życia Profesora. 30 maja 1944 r. w wyniku splotu wydarzeń miejscowa bojówka AK bez wyroku, samowolnie zamordowała rodziców Chrapkiewicza, za rzekomą współpracę z Niemcami. Franciszkowi oraz siostrze Teresie udało się zbiec. Profesor musiał opuścić Godową i wyjechać do Poronina, gdzie pracował w tartaku. W 1945 r. przeniósł się do Krakowa i tam nawiązał kontakt z podziemiem antykomunistycznym. Uczestniczył m.in. w próbie dostarczenia broni więźniowi politycznemu, przez co został złapany przez UB, a następnie przesłuchiwany i torturowany. Trafił do więzienia, ale na krótko, gdyż objęła go amnestia. W 1946 r. uciekł na Zachód i trafił do dywizji gen. Maczka w Niemczech. Jako kurier dwukrotnie przekraczał „zieloną granicę”, przewożąc pieniądze i dokumenty dla antykomunistycznego podziemia, a z powrotem – mikrofilmy. W wieku 22 lat przedostał się do Francji i wkrótce rozpoczął studia w Wyższej Szkole Weterynarii pod Paryżem. W 1951 r. Franciszek Chrapkiewicz podjął studia na paryskiej Sorbonie. Trzy lata później został zatrudniony w Centrum Badań Energii Atomowej w Saclay pod Paryżem. Wtedy zainteresowały się nim służby bezpieczeństwa PRL. Próbowano nakłonić go do współpracy, szantażując aresztowaniem jego siostry. Nie udało się, ale służby wywiadowcze nie spuszczały z niego oka jeszcze przez wiele lat. Ponownie wywiad zainteresował się nim, gdy pełnił funkcję dyrektora Instytutu Jacques'a Monoda w Paryżu - instytucji naukowej, zajmującej się biologią molekularną we Francji. I tym razem próby inwigilowania Profesora spełzły na niczym. Prześladowany w okresie PRL, do Polski mógł przyjechać dopiero w 1989 r. Obecnie profesor jest na emeryturze. Mieszka we Francji, ale dość często powraca w rodzinne strony. Pojawia się na konferencjach naukowych, wspomaga finansowo strzyżowskie organizacje lokalne m.in. Fundację na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej oraz Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej jego imienia. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja. Profesorowi zadano wiele pytań, dotyczących promowanej książki oraz jego osiągnięć naukowych. Pytano m.in. o to: w jakim celu wydano publikację i dlaczego dopiero teraz? Czy wywiad francuski domyślał się, że wywiad polski chce Profesora zwerbować? W Godowej przeżył piękne dzieciństwo, ale i największą tragedię życiową, jak Profesor patrzy teraz na Małą Ojczyznę i czy uraz pozostał? Jakie badania prowadził Pan Profesor za granicą? Które z odkryć jest dla Pana najważniejsze? Czy Profesor jest zwolennikiem żywności modyfikowanej? Pan Franciszek Chrapkiewicz oraz autorzy publikacji „Pozyskać Dobrego” starali się odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. Profesor w wielkim skrócie wyjaśnił, iż prowadził badania nad hirudyną, substancją hamującą krzepnięcie krwi, wytwarzaną przez gruczoły ślinowe pijawek, później zajął się przemianą związków siarki występujących w różnych ustrojach żywych, a na koniec dokonał największego i najważniejszego w swoim życiu odkrycia – wyjaśnił mechanizm przepływu informacji z genów do tworzących się białek o tym, jaka ma być struktura powstającego organizmu. O swojej wsi Godowa wypowiadał się z ogromnym ciepłem. Mówił, iż dla niego ważne jest to, że wychował się w tym środowisku, gdyż wiele stąd wyniósł. Pochodził z rodziny, w której wszystko trzeba było robić samemu m.in.: kosić, mleć na żarnach itp., co było solidną podstawą na dalsze życie. Podkreślił, że jak tylko może, to stara się odwiedzać rodzinne strony. Na zakończenie spotkania Dyrektor szkoły Pan Zbigniew Hołówko podziękował Profesorowi Franciszkowi Chrapkiewiczowi – Chapeville oraz autorom publikacji „Pozyskać Dobrego” za przybycie, a nauczyciele przekazali życzenia i wręczyli kwiaty. [Inf. wł. oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-02-19

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0