Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: POWIATOWY OPŁATEK OŚWIATOWY
Data publikacji: 2009-02-02
Z udziałem Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego - Biskupa Pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej odbył się tegoroczny opłatek oświatowy w Powiecie Strzyżowskim. 26 stycznia br. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu spotkali się przedstawiciele jednostek oświatowych, nauczycieli, administracji samorzadowej i duchowieństwa z naszego powiatu, aby podczas tradycjnego „opłatka” przekazać sobie noworoczne życzenia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Panie Janina Wojtowska i Urszula Stec, Noworoczną atmosferę spotkania podkreślił występ młodzieży Zespołu Szkół w Strzyżowie pod kierunkiem Pani Wioletty Wietechy. Powiatowy Opłatek Oświatowy otworzył i poprowadził Starosta Strzyżowski – Pan Robert Godek, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał ks. dr Janusz Podlaszczak – nauczyciel - konsultant PCEN w Rzeszowie, który poinformował o realizowanym przez PCEN projekcie pod nazwą „Żywe Kamienie”, zakładającym integrację społeczności szkolnej wokół nauczania Jana Pawła II i wspieranie uczniów w kształtowaniu postaw i zachowań zgodnych z przesłaniem Ojca Świętego. W kolejnej części spotkania młodzież z Zespołu Szkół w Strzyżowie przedstawiła wzruszającą część artystyczną o tematyce bożonarodzeniowej, która wprowadziła wszystkich w podniosłą atmosferę zadumy i wspólnoty. Następnie Ks. Biskup Edward Białogłowski w wygłoszonej mowie podkreślił wartość rodziny, najważniejszego fundamentu przyszłości, a także wartość każdego poczętego życia, która niestety - jak mówił Ks. Biskup - tak łatwo jest zatracana w dobie współczesnej. Szczególną uwagę zwrócił Ksiądz Biskup na oczywiste niezrozumienie nauczania Kościoła co do metody in vitro, która jest nie do zaakceptowania dla katolików nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale również moralnego – dajac bowiem jedno życie poświęca kilka innych. Następnie Ks. Biskup Edward odmówił ze zgromadzonymi modlitwę „Ojcze Nasz”, po czym dokonał poświęcenia opłatków i złożył zebranym najlepsze życzenia, udzielając błogosławieństwa na Nowy Rok. Zasadniczą częścią spotkania było połamanie się opłatkiem, podczas którego składano sobie noworoczne życzenia, po czym uczestnicy spotkania zasiedli przy stole, spożywając pyszny posiłek przygotowany przez pracowników stołówki i młodzież Zespołu Szkół w Czudcu. Powiatowy Opłatek Oświatowy był także okazją do promocji wobec społeczności oświatowej powiatu strzyżowskiego utalentowanej młodzieży z klas licealnych Zespołu Szkół w Strzyżowie i klas gastronomicznych Zespołu Szkół w Czudcu. Pan Starosta kończąc uroczystość opłatkową, podziękował uczestnikom i zapowiedział kontynuację tej zainicjowanej kilka lat temu przez ks. dra Podlaszczaka miłej tradycji. [inf. wł.- oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-02-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0