Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: WNIOSEK O PRZYZANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA ROZBUDOWĘ SOSW
Data publikacji: 2008-10-22
17 października 2008 r. Powiat Strzyżowski złożył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pod nazwą „Budowa pawilonu dydaktyczno – rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz, zbrojarz, posadzkarz i malarz”. Rozstrzygnięcie wniosków będzie miało miejsce w I kwartale 2009 r. Projekt zakłada, budowę pawilonu dydaktyczno – rewalidacyjnego, który stworzy korzystne warunki dla rozwoju kształcenia zawodowego w kierunkach deficytowych w regionie. Jego beneficjentami będą uczniowie niepełnosprawni, co przyczyni się do zwiększenia ich przyszłej aktywności zawodowej i szans na rynku pracy. Znaczna część beneficjentów projektu będzie pochodzić ze wsi, a zatem projekt pozwoli na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kształcenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Budowa pawilonu i jego wielofunkcyjne wykorzystanie np. do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, czy imprez kulturalnych stwarza szansę na to, by mógł być wykorzystywany także przez lokalną społeczność. Projekt jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2002- – 2010, Priorytet 4.1. Ma on na celu poprawę bazy lokalowej szkół i uzupełnienie ofert edukacyjnych o nowe kierunki i profile kształcenia dostosowane do aktualnych tendencji demograficznych i rynkowych, z zachowaniem zasady równego dostępu dzieci i młodzieży do oświaty. Wg założeń projekt ten byłby realizowany w latach 2009 – 2011. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-10-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0