Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PIENIĄDZE NA ODBUDOWĘ ZNISZCZONEJ INFRASTRUKTURY DLA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO
Data publikacji: 2008-02-28
27 lutego w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów województwa podkarpackiego, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez klęski żywiołowe. Wśród ponad 90 samorządowców z województwa podkarpackiego, którzy odebrali promesy na realizację zadań w 2008 r. z rąk Mirosława Karapyty - Wojewody Podkarpackiego byli samorządowcy z powiatu strzyżowskiego, w tym Robert Godek Starosta Strzyżowski. Przyznane środki finansowe posłużą realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków licznych powodzi, gwałtownych opadów oraz katastrofalnych zjawisk naturalnych, w tym osuwisk Niekorzystne zjawiska hydro-meteorologiczne (powodzie, osuwiska, wichury) w latach 2001-2007 spowodowały w województwie podkarpackim duże straty w infrastrukturze, powiatów i gmin, które oszacowano ogółem na ponad 735 mln. zł. Z tego tytułu województwo otrzymało znaczącą pomoc z budżetu państwa wynoszącą łącznie ponad 360 mln. zł., w tym na: remonty i odbudowę melioracji wodnej podstawowej i wałów około 170 mln. zł., usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze samorządów terytorialnych około 180 mln. zł., zasiłki celowe dla poszkodowanej ludności – ponad 9 mln. zł. „Tak niestety się niemal co roku dzieje, że naszego powiatu nie omijają zdarzenia, takie jak gwałtowne deszcze, wichury, osuwiska, których skutki są katastrofalne dla naszej infrastruktury, dlatego ta pomoc jest dla nas nieoceniona” – mówi Robert Godek Starosta Strzyżowski. W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2008 roku Powiat Strzyżowski przewiduje wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja i odbudowa odcinka drogi nr 1927 Dobrzechów – Wysoka Strzyżowska – Węglówka” w porozumieniu z Powiatem Krośnieńskim, a także odbudowę nawierzchni kilku odcinków dróg we wszystkich gminach powiatu. Realizacja zadań rozpocznie się w miesiącach wiosennych bieżącego roku. [Inf. własna, opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-02-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0