Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: II Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego
Data publikacji: 2007-10-24
W tym roku tematem przewodnim II Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego były „Biografie wybitnych mieszkańców Powiatu Strzyżowskiego na tle historii XX wieku”. Złożyło się nań pięć referatów. Pierwszy, jak gdyby wprowadzający w temat Sejmiku, referat autorstwa Podkarpackiego Kuratora Oświaty Macieja Karasińskiego pt. „Współczesny model wychowania patriotycznego”, który wygłosił wicekurator Jerzy Cypryś. Nawiązał w nim do opracowanego przez międzyinstytucjonalny Wojewódzki Zespół ds. Edukacji Patriotycznej „Programu edukacji patriotycznej w województwie podkarpackim”, który zaowocował m.in. największą w kraju (70) liczbą opracowanych i zrealizowanych przez uczniów podkarpackich szkół projektów „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. O życiu i działalności wybitnej postaci z czasów II wojny światowej pochodzącym z Pstrągowej, pułkowniku Kazimierzu Iranku - Osmeckim mówił pracownik Oddziału Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – Michał Kalisz. Jako emisariusz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Iranek - Osmecki ps. „Antoni” przedostał się do okupowanej Polski, gdzie objął funkcję szefa IV Oddziału KG AK zajmującym się wywiadem. Pod jego kierownictwem wywiad może poszczycić się jednym ze swych najbardziej spektakularnych osiągnięć, jakim było rozszyfrowanie pilnie strzeżonej tajemnicy niemieckiej broni V-1. Po wyzwoleniu udał się do Londynu i tam mieszkał do końca życia, angażując się w działalność na rzecz kół Armii Krajowej. W 1998 roku jego imię nadano Szkole Podstawowej, a w tym roku Gimnazjum w Pstrągowej. Również z Pstrągowej pochodzą inne historyczne postacie, o których mówił nauczyciel historii i radny Rady Powiatu w Strzyżowie – Marian Złotek. Do tych postaci należą Jan Smela i Kazimierz Koza – żołnierze Armii Krajowej oraz Stanisław Teper z Zaborowa – żołnierz Batalionów Chłopskich. Przybliżył ich działalność w podziemnych strukturach wojskowych II wojny światowej oraz męczeńską śmierć z rąk hitlerowskiego okupanta. „W dzisiejszych czasach postępującego kryzysu autorytetów w życiu publicznym Narodu mamy obowiązek sięgać do skarbnicy bohaterów przeszłości i stawiać ich za wzór młodemu pokoleniu Polaków. Nie musimy daleko szukać.” – kończył swoje wystąpienie M. Złotek. Kolejną postacią zasłużoną dla kultury polskiej i światowej, związaną z Ziemią Strzyżowską jest kompozytor Zygmunt Mycielski. Jego sylwetkę przedstawił redaktor kwartalnika „Kamerton” i wieloletni popularyzator spuścizny rodu Mycielskich – Andrzej Szypuła. W tym roku obchodzona jest rocznica 100-lecia urodzin i 20 rocznica śmierci kompozytora, który na trwałe zapisał się w historii polskiej kultury. Ostatni referat wygłosił w zastępstwie Marzeny Dubiel, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Strzyżowie – Krzysztof Dubiel. Dotyczył postaci niezwykłej w powojennej historii regionu i Polski, założyciela Demokratycznej Armii Krajowej – Eugeniusza Szczepankiewicza. Licząca 40 osób niepodległościowa organizacja DAK działająca na terenie strzyżowszczyzny i Śląska stawiała sobie za cel walkę z narzuconym siłą ustrojem komunistycznym. Została zdekonspirowana i rozbita przez UB w 1950 roku a jej członkowie pojmani i skazani na wieloletnie więzienia. Prowadzący sympozjum starosta strzyżowski, Robert Godek przeczytał także list od Mieczysława Janowskiego – posła do Parlamentu Europejskiego skierowany do organizatorów Sejmiku. Napisał on m. in.: „W każdej z naszych „małych ojczyzn” niemało jest ludzi utalentowanych, nierzadko wybitnych, którzy swoim zyciem i działalnością, odcisnęli trwałe piętno na życiu społecznym, budząc szeroki podziw i uznanie. Przykłady takich osób, jak Zygmunt Mycielski czy Kazimierz Iranek-Osmecki dowodzą tego dobitnie. Ziemia Strzyzowska nie jest przeto „ubogim krewnym” innych społeczności lokalnych. Historycy zabierając głos podczas dzisiejszej konferencji , nie będą więc mieć specjalnie trudnego zadania. Ta wiedza jest bardzo potrzebna. Często bywa wręcz życiodajna. Doświadczają tego ci, którym los wyznaczył dłuższy pobyt na obczyźnie”. W trakcie trwania Sejmiku zostały wręczone nagrody wójtów, burmistrza i starosty strzyżowskiego nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Na zakończenie Sejmiku z programem artystycznym wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie oraz pianistka Magdalena Prejsnar. Imprezie towarzyszyły stoiska jednostek edukacyjnych i opiekuńczych Powiatu Strzyżowskiego, a catering w postaci kawy, herbaty i ciastek oraz świetnie przyszykowanego stołu szwedzkiego dla wszystkich uczestników i gości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Czudcu pod kier. Moniki Obrockiej. [Inf. wł. opr. Wiesław Plezia]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-10-24

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0