Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego
Data publikacji: 2007-05-11
Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego 13 kwietnia bieżącego roku, w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbył się Konwent poświęcony sprawom ochrony zdrowia na Podkarpaciu oraz rozwojowi komunikacji elektronicznej. W pierwszej części spotkania, w gronie starostów oraz przedstawicieli dyrekcji Zakładów Opieki Zdrowotnej z terenu województwa i władz szczebla wojewódzkiego reprezentowanych przez p. wicewojewodę Dariusza Iwaneczko, dyrektora Podkarpackiego Oddziału NFZ Zbigniewa Sieczkosia oraz jego zastępcę p. Roberta Bugaja dyskutowano nad aktualną sytuacją opieki zdrowotnej w kraju i na Podkarpaciu, a także o kondycji finansowej podkarpackich ZOZ-ów i prawnych uwarunkowaniach ich działania. Efektem dyskusji było skierowanie wspólnego stanowiska do parlamentarzystów, Ministerstwa Zdrowia, oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym można zapoznać się poniżej. W drugiej części Konwentu wystąpiła Pani Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co wzbudziło ożywioną dyskusję, oraz szereg pytań uczestników, które doprowadziły do powołania Komisji ds. współpracy z jednostkami rządowymi w/s. wdrożenia internetu szerokopasmowego na terenie województwa podkarpackiego. W jej skład weszli, Jan Wiącek – przedstawiciel powiatu kolbuszowskiego, Dominik Rup - przedstawiciel powiatu leżajskiego, Krzysztof Szpyt - przedstawiciel powiatu lubaczowskiego, Wacław Szary - przedstawiciel powiatu strzyżowskiego, Lesław Bańdur - przedstawiciel Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Władysław Kasza - przedstawiciel Związku Komunalnego „Wisłok”. Na przewodniczącego Komisji wybrano współorganizatora spotkania, starostę strzyżowskiego Roberta Godka. Konwent Powiatów funkcjonuje w ramach Związku Powiatów Polskich – ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego większość polskich powiatów. W województwie podkarpackim, już drugą kadencję Przewodniczącym Konwentu jest p. Adam Krzysztoń, starosta łańcucki, Konwent w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, był pierwszym wydarzeniem tej rangi, mającym miejsce na terenie naszego powiatu. Spotkania w ramach Konwentu są doskonałym forum wymiany doświadczeń, poświęcone są różnym sprawom związanym z funkcjonowaniem powiatów i ważnym sprawom społecznym w regionie. [inf. wł. opr. Michał Jurasz]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-05-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0