Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OBWIESZCZENIA

Drukuj
OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie - o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Trapówka oraz Różanka sieci kanalizacji sanitarnej a także na l 2021-02-24
Zgłoszenie nr AB.6743.2.6.2021 z dnia 22.02.2021 dot. budowy sieci : elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyżs 2021-02-22
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości (działek). Zawiadomienie dotyczy działki nr 1723 i innych poł. w m-ci Dobrzechów gm. Strzyzów. 2021-02-22
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia położenia znaków granicznych przy opracowaniu dokumentacji do celów prawnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 756 i innych poł. w m-ci Zaborów gm. Czudec. 2021-02-18
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie - o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej elektronergetycznej SN 15 kV i współbieżnej kanalizacji światłowodowej przez wody 2021-02-16
Starosta Strzyżowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w m. Połomia, gm. Niebylec, oznaczonej jako działka nr 1037 2021-02-03
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2020 2020-12-10
Ogłoszenie o likwidacji Kółka Rolniczego w Lutczy 2020-01-07
Informacja o przyznanych nagrodach sportowych w roku 2019. 2019-12-04
Informacja dot. - Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020" koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2019-11-28
Obwieszczenie Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie w Rzeszowie dotyczy wydania decyzji znak: RZ.RUZ.424.59.2019.JP z dn. 12.11.2019 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.421.213.2019.MC z dnia 23.08.2 2019-11-19
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową 2019-11-08
Postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia Związek Samorządów Powiatu Strzyżowskiego w Strzyżowie 2019-09-03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zawiadomienie dotyczy działki nr 804 i innych poł. w m-ci Glinik Zaborowski gm. Strzyżów. 2018-09-13
UCHWAŁA Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, przeznaczonej do dzierżawy 2018-01-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ? pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na przejście linią energetyczną pod dnem rzeki Wisłok, rozbiórkę istniejącej napowietrznej sieci SN a także wykonanie innych robót w strefie szczególnego z 2017-05-31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poł. w Szufnarowej i Niewodnej gm. Wiśniowa 2016-01-11
Ogłoszenie - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 2015-08-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 10

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1