Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1090762
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3845
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4808
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17344
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9001
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7188
WŁADZE POWIATU Starosta 7513
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4742
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 224
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 238
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 253
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 272
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 371
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 262
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 292
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 320
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 892
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 337
STAROSTWO Wydziały 9153
STAROSTWO Regulamin 3858
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4333
PRAWO LOKALNE Uchwały 11230
PRAWO LOKALNE Protokoły 6273
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4230
PRAWO LOKALNE Budżet 6112
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 366
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7899
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10811
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1637
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 92
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3343
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2323
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2177
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3304
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2343
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 193
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 186
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 208
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 194
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 210
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 271
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 250
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 262
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 261
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 198