Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1227525
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3946
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4966
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17766
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9149
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7373
WŁADZE POWIATU Starosta 7689
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4860
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 315
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 328
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 350
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 349
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 487
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 365
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 383
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 453
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1251
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 226
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 507
STAROSTWO Wydziały 9497
STAROSTWO Regulamin 4327
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4528
PRAWO LOKALNE Uchwały 12141
PRAWO LOKALNE Protokoły 6542
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4383
PRAWO LOKALNE Budżet 6355
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 603
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8079
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11027
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1735
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 173
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3415
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2376
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2217
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3352
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2396
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 264
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 253
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 268
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 248
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 267
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 406
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 309
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 340
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 310
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 38
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 285