Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 4089509
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5654
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 6884
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 21372
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 13187
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 10159
WŁADZE POWIATU Starosta 10313
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 7084
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 2312
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 3104
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2760
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2509
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2502
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1997
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 2382
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 488
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 3263
STAROSTWO Wydziały 12795
STAROSTWO Regulamin 8426
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 537
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 7258
PRAWO LOKALNE Uchwały 19341
PRAWO LOKALNE Protokoły 9460
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6466
PRAWO LOKALNE Budżet 9103
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 2985
PRAWO LOKALNE Programy 1265
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 10732
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 13314
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 3350
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1559
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 562
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 5352
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 3931
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 3884
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 5024
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 4078
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 1934
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1438
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1584
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1477
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1601
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 1885
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1758
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1732
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1741
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 1211
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 1227
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2023 227
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 480
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 787
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 987
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 1059
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1305