Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Szpital Powiatowy w Strzyżowie zostanie rozbudowany w ramach unijnego projektu
Data publikacji: 2009-11-23
Projekt pn. „Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego w Strzyżowie” złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w ramach działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego został wybrany do dofinansowania. Wkład własny do projektu zapewniony jest z budżetu Powiatu Strzyżowskiego, a początek realizacji zadania zaplanowano na 2010 r. Projekt budowlany przebudowy szpitala obejmie przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na potrzeby poradni specjalistycznych wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji, termomodernizacją i dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu planowane prace budowlane skoncentrują się m.in. na: dostosowaniu pomieszczeń znajdujących się nad apteką szpitalną dla potrzeb laboratorium diagnostycznego, wykonaniu nadbudowy jednej kondygnacji z wykorzystaniem powstałej powierzchni na: Poradnię Ortopedyczną, Poradnię Chirurgiczną, Poradnię Chorób Układu Krążenia, Punkt Pobrań oraz Bank Krwi, zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń Oddziału Pomocy Doraźnej na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do nowych wymagań, budowie szybu windowego wraz z montażem dźwigu w celu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, pracach termomodernizacyjnych. W ramach obecnego zadania przewidziano pierwszy etap prac – kolejne realizowane będą w miarę pozyskania następnych środków z różnych dostępnych programów pomocowych. [Na podstawie inf. od p. T. Gomółki – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0