Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Zbliża się koniec naboru tegorocznych wniosków dla potencjalnych stypendystów Powiatowego Funduszu Stypendialnego
Data publikacji: 2009-07-22
Do 31 lipca 2009 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski oraz absolwenci gimnazjów mogą jeszcze złożyć wnioski o przyznanie stypendium. Wg nowego regulaminu Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego przyjętego 22 kwietnia 2009 r. przez Radę Powiatu, o stypendium można ubiegać się trzykrotnie w 5 kategoriach. Dodatkową zmianą jest możliwość złożenia przez Dyrektora szkół prowadzonych przez Powiat w terminie do 15 sierpnia wniosku o przyznanie stypendium dla absolwenta roku. Od tego roku stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka przyznawane są w następujących kategoriach: I - dla absolwentów gimnazjów, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – przez okres 10 miesięcy w wysokości do 150 zł miesięcznie (brutto). II - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski – przez okres 10 miesięcy w wysokości do 150 zł miesięcznie (brutto). III - dla uczniów szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy podejmują naukę w szkołach policealnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski - przez okres 10 miesięcy w wysokości do 200 zł miesięcznie (brutto). IV - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach dziennych – przez okres 10 miesięcy w wysokości do 300 zł miesięcznie (brutto), V - dla absolwenta roku wyłonionego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżowie, Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie na podstawie wewnętrznego regulaminu danej szkoły - przez okres 10 miesięcy w wysokości do 300 zł miesięcznie (brutto). Wnioski o przyznanie stypendium na rok szk. 2009/2010 wszyscy zainteresowani mogą jeszcze składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2009 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie na formularzu będącym załącznikiem do uchwały Nr XXXII/222/09 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. dostępnym na stronie internetowej Powiatu Strzyżowskiego: www.strzyzow.com.pl (w zakładce BIP). Do dnia 22 lipca br. złożonych zostało 78 wniosków o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego, w tym: w kategorii I – 52 osoby, w kategorii II – 15 osób, w kategorii IV – 11 osób. Po 31 lipca nastąpi weryfikacja złożonych wniosków, jedynie wniosek o przyznanie stypendium dla absolwenta roku nie będzie podlegał procedurze kwalifikacyjnej. Wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendium odbędzie się podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu w Strzyżowie. [Na podstawie inf. od p. Marii Koś – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-22

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0