Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT – POD TYM HASŁEM ODBYŁ SIĘ JUBILEUSZ 45-LECIA SZKOŁY W STĘPINIE POŁĄCZONY Z UROCZYSTOŚCIĄ NADANIA IMIENIA JANA PAWŁA II
Data publikacji: 2009-06-01
24 maja br. w Stępinie miały miejsce uroczystości związane z 45- leciem Szkoły i nadaniem imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Stępinie. Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w Kościele Parafialnym pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Stępinie pod przewodnictwem ks. Infułata Wiesława Szurka. Na zaproszenie organizatorów w uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Strzyżowskiego: Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski oraz samorządu gminy Frysztak na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Stanisławem Armatą i Wójtem Gminy Panem Janem Ziarnikiem. Wiele wzruszeń dostarczyła obecność absolwentów szkoły i emerytowanych nauczycieli. Obchody jubileuszu 45-lecia Szkoły w Stępinie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru. Ks. infułat Wiesław Szurek, reprezentując Księdza Biskupa Rzeszowskiego w wygłoszonej homilii podkreślił wielką wartość wzoru osoby Jana Pawła II, którego społeczność szkolna przyjęła za swojego patrona. Zebrani w skupieniu odmówili też modlitwę o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II, na zakończenie zaś odśpiewano papieską „Barkę”. Ozdobą nabożeństwa był niewątpliwie występ chóru szkolnego Zespołu Szkół w Stępinie. Po Mszy św. udano się do budynku szkolnego, gdzie Dyrektor placówki Pan Janusz Zarszyński przywitał zgromadzonych uczestników uroczystości, w tym gorąco oklaskiwanych emerytowanych nauczycieli. Podczas uroczystości przed budynkiem szkolnym Przewodniczący Rady Gminy Frysztak odczytał uchwałę Rady Gminy o nadaniu imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Stępinie.. Dzieci i młodzież zaprezentowały następnie montaż słowno – muzyczny poświęcony patronowi szkoły – Janowi Pawłowi II, dokonano też symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Wójt Gminy Frysztak pogratulował trafnego wyboru imienia nadanemu szkole a ks. infułat podziękował za piękny wystrój przygotowany na tę wzniosłą uroczystość. W podobnym duchu wypowiedzieli się Panowie Robert Godek i Jan Stodolak, wspominając swoje związki ze szkołą, a następnie przekazali na ręce Dyrektora Szkoły wraz z gratulacjami okolicznościowe upominki. W dalszej części nastąpiło zwiedzanie wystawy zdjęć z kolejnych historycznych okresów funkcjonowania stępińskiej placówki, wystawy obrazów ucznia Sławomira Sokołowskiego a także szczególnie starannie przygotowanego kącika papieskiego. Dla najmłodszych nie zabrakło atrakcji na boisku szkolnym, w tym dmuchanych zamków, absolwenci szkoły poszukiwali zaś swoich klas w udostępnionych kronikach szkolnych. Po części oficjalnej nastąpiło wspólne spotkanie uczestników w obiektach szkolnych, a następnie można było wziąć udział w koncercie „Frysztak dla Jana Pawła II” na frysztackim rynku. [na podst. inf. od Pana Dyr. J. Zarszyńskiego, oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0