Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: EGZAMINEM Z JĘZYKA POLSKIEGO ROZPOCZĘŁY SIĘ MATURY
Data publikacji: 2009-05-06
4 maja o godzinie 9:00 rozpoczęły się egzaminy maturalne, do których w naszym powiecie przystąpiło 351 abiturientów z Zespołu Szkół w Strzyżowie i z Zespołu Szkół w Czudcu. Obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego można było zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut. 6 maturzystów z Zespołu Szkół w Strzyżowie zdecydowało się zdawać egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Następnego dnia maturzyści zdawali obowiązkowy pisemny egzamin z wybranego przez siebie języka obcego, trzeci obowiązkowy przedmiot każdy maturzysta wybierał według własnych preferencji. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, natomiast egzaminy ustne przeprowadzane będą do 29 maja. Abiturienci, którzy zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, musieli rozwiązać 13 zadań – test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do popularnonaukowego tekstu Macieja Nowakowskiego „Hipnoza – pomost do podświadomości”, opublikowanego w „Focusie”. Maturzyści musieli także napisać wypracowanie, mieli do wyboru dwa tematy - jeden z nich dotyczył sytuacji ludzi starszych na wsi na podstawie fragmentu „Chłopów” W. S. Reymonta, drugi zaś charakterystyki porównawczej bohaterek „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza: Zosi i Telimeny. Zdający maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym musieli rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem (8 zdań), odnoszący się do tekstu Jerzego Sosnowskiego pt. „Sztuka jako schody ruchome”, opublikowanego w „Więzi”. Jeden z tematów eseju maturzystów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym brzmiał: „Na podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego, przedstaw różnice w postawie poety wobec Rozumu i Mądrości. Zwróć uwagę na sposób budowania poetyckiej refleksji”, drugi – „Na podstawie fragmentu powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu” przedstaw metaforyczne znaczenia drogi. Zwróć uwagę na kreację narratora”. Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego na maturze otrzyma co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od tego, czy zdawał go na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym. Wynik egzaminu jest jednocześnie podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych. Trzymamy więc kciuki za naszych maturzystów! [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0