Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 3718950
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 5551
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 6658
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 21199
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 12842
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 9895
WŁADZE POWIATU Starosta 10096
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 6907
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 2107
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2900
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 2618
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 2328
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2384
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1862
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2022 2142
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 146
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 3181
STAROSTWO Wydziały 12513
STAROSTWO Regulamin 8155
STAROSTWO NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 343
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 7013
PRAWO LOKALNE Uchwały 19008
PRAWO LOKALNE Protokoły 9183
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6199
PRAWO LOKALNE Budżet 8846
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 2873
PRAWO LOKALNE Programy 1109
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 10470
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 13082
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 3142
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 1408
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 439
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 5135
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 3717
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 3629
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 4797
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 3814
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 1720
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 1340
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 1406
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 1355
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 1387
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 1735
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 1606
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 1551
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 1582
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 1014
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 1041
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2023 58
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2022 346
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2021 609
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 840
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 896
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 1170