Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie
Data publikacji: 2010-01-28
22 stycznia 2010 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie odbyła się coroczna odprawa służbowa, której celem było podsumowanie efektów pracy strzyżowskich policjantów oraz ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie strzyżowskim za rok 2009. W naradzie wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni na czele z Komendantem Powiatowym Policji Panem podinsp. Witoldem Wójcikiem, jak również zaproszeni goście, w tym: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Pan mł. insp. Janusz Golenia, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński oraz Pan Zbigniew Wieszczek z Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie. Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie Pan podinsp. Witold Wójcik w imieniu gospodarzy przywitał zaproszonych gości, a następnie podał ogólną informację na temat działalności Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w roku 2009. Z kolei Zastępca Komendanta Pan podinsp. Robert Makowiec przedstawił szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa powiatu strzyżowskiego i zadania priorytetowe na 2010 rok. Poinformował, iż rok 2009 był kolejnym okresem spadku przestępczości na terenie powiatu, który zaliczany jest do najbardziej bezpiecznych - nie tylko w skali województwa, ale też całego kraju. Wyniki osiągane w pracy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie stawiają ją na pierwszym miejscu w naszym regionie w kilku kategoriach porównawczych. Wśród zagrożeń zdefiniowanych obecnie jako szczególnie istotne wymieniono m.in. zagrożenia w ruchu drogowym. W stosunku do roku ubiegłego w 2009 r. powiecie strzyżowskim odnotowano co prawda spadek o 9 liczby wypadków, niestety jednak także o 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Następnie głos zabrał Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, który podziękował za owocną współpracę Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie z samorządem powiatowym. W swojej wypowiedzi Pan Starosta odniósł się do aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa na naszym terenie, prosząc policjantów o zajęcie się sprawami, które są szczególnie dokuczliwe dla lokalnej społeczności. W podobnym duchu wypowiedzieli się także Burmistrz Strzyżowa Pan Marek Śliwiński oraz Pan Prokurator Zbigniew Wieszczek. Wśród zadań priorytetowych strzyżowskiej policji na 2010 r. znalazły się działania ukierunkowane głownie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także na przeciwdziałanie przestępczości nieletnich. Na 2010 r. wyznaczono następujące obszary priorytetowych zadań dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie: 1. Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez eliminowanie zachowań szczególnie uciążliwych społecznie oraz wzrost zadowolenia z jakości pracy policjantów. 2. Poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 3. Poprawę wyników w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich. 4. Poprawę wskaźników zatrzymań przestępców na gorącym uczynku. 5. Podniesienie poziomu wykonywanych czynności na miejscu przestępstwa i wykroczenia. 6. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych organizowanych na terenie powiatu. W ostatniej części narady głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Pan mł. insp. Janusz Golenia, który zapoznał zebranych z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie podkarpackim w 2009 roku. Z jego wystąpienia dowiedzieliśmy się m.in., że Podkarpackie jest najbezpieczniejszym regionem w Polsce. Wskaźnik zagrożenia przestępczością wynosi 1843, co oznacza, że tyle przestępstw zanotowano w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast w Polsce wskaźnik zagrożenia przestępczością wyniósł aż 2961. W 2009 roku spadła też liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw narkotykowych i drogowych. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego bardzo dobrze ocenił też pracę naszych policjantów. Zwracając uwagę na aktualne priorytety w pracy operacyjnej oraz nowe wyzwania, które czekają policjantów w 2010 r., życzył im wszelkiej pomyślności, a gratulując osiągniętych wyników jeszcze lepszych efektów ich pracy w Nowym Roku. Na zakończenie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie Pan podinsp. Witold Wójcik, który podziękował gościom za przybycie a także za dobrą współpracę i materialne wsparcie Policji. [Inf. wł. – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0