Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Poświęcenie odnowionych polichromii w Strzyżowskiej Kolegiacie
Data publikacji: 2010-01-05
8 grudnia 2009 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP świętowano zakończenie prac przy polichromii w Strzyżowskiej Kolegiacie. Jak powiedział Ks. Dziekan dr Jan Wolak trwające od 2004 r. prace wykonane przez konserwatorów z firmy „Artificium” były możliwe dzięki ofiarności Parafian, pomocy Rodaków ze Stanów Zjednoczonych, Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Samorządu Powiatu Strzyżowskiego i Miasta Strzyżowa, przy wsparciu technicznym Przedsiębiorstwa Rembud. Mszę św. z tej okazji oraz z okazji przypadającego w tym dniu odpustu parafialnego koncelebrował Ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny w asyście Ks. Infułata Wiesława Szurka, Ks. Infułata Stanisława Maca, Ks. Kanclerza Jana Szczupaka oraz gospodarza parafii Ks. Proboszcza Jana Wolaka. Uroczystość uświetnił Strzyżowski Chór Kameralny pod batutą Pana Grzegorza Oliwy. Na pamiątkę tego wydarzenia samorząd Miasta Strzyżowa ufundował pamiątkową tablicę. O godzinie 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., na którą licznie przybyli mieszkańcy Strzyżowa oraz zaproszeni goście. Obecni byli reprezentanci władzy duchownej: Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny, Ks. Prałat Jan Szczupak – Kanclerz Kurii Diecezjalnej, Kanonicy Kapituły Strzyżowskiej oraz Prepozyci: Kapituły Katedralnej – Ksiądz Infułat Stanisław Mac, Bieckiej Kapituły Kolegiackiej – Ksiądz Prałat Władysław Kret, Kolbuszowskiej Kapituły Kolegiackiej – Ksiądz Prałat Kazimierz Szkaradek, Ksiądz Infułat Wiesław Szurek – delegat Biskupa ds. formacji kapłańskiej, Ksiądz Prałat Józef Stanowski – ekonom Diecezji Rzeszowskiej wraz ze swym zastępcą – Księdzem Dariuszem Gościmińskim, Ksiądz Prałat Stanisław Tarnawski – dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii, Ks. Bogusław Przeklasa – Kapelan Podkarpackiego Garnizonu Policji, Księża Proboszczowie i Wikariusze z Dekanatu Strzyżowskiego. Obecni byli także: Pani Grażyna Stojak - Dyrektor Podkarpackiego Urzędu Konserwacji Zabytków wraz z Kierownikiem tego urzędu - Panem Zbigniewem Juchą, Pani Marta Nikiel – osoba dozorująca prace, konserwatorzy pracujący przy polichromiach na czele z Panem Piotrem Bakunem, Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Pan Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa, Pan Michał Wojtyna – Dyrektor PRB „Rembud” oraz przedstawiciele Wojska, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Na początku uroczystości Pan Adam Skowron – przedstawiciel Rady Parafialnej przywitał Ks. Biskupa oraz w imieniu całej wspólnoty parafialnej poprosił o poświęcenie odnowionej polichromii. Głos zabrał również Ks. Proboszcz Jan Wolak, który przywitał Strzyżowian oraz zaproszonych gości. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła, szczególnie parafianom. „Nie byłoby dzisiejszego wieczoru bez strzyżowian, którzy tu żyją i mieszkają na co dzień. To ich modlitwa, dobre słowo i ofiarność stały się fundamentem wykonanych prac – mówił Ks. Dziekan. Dzisiaj przeżywamy radość z odnowionych malowideł ściennych w naszym sześciowiekowym kościele. Także i to pokolenie wpisało się w chlubną listę strzyżowian, dumnych ze swej świątyni i o nią zatroskanych”. W dalszej części uroczystości, Pan Piotr Bakun – szef firmy konserwatorskiej naszkicował historię prac. Zwrócił uwagę na zły stan polichromii przed ich rozpoczęciem – liczne spękania, ciemne plamy pleśni, odbarwienia kolorów, zniekształcone ornamenty przez wcześniejsze kilkakrotne przemalowywanie. Całość prac składała się z trzech zasadniczych etapów realizowanych w każdej części kościoła: prac badawczych, konserwatorskich oraz restauratorskich. Ich głównym celem było przeprowadzenie konserwacji i restauracji całej powierzchni polichromii zdobiącej ściany i sklepienia świątyni, aby przywrócić jej pełne walory artystyczne, zgodne z zamierzeniami jej twórcy oraz wartości historyczne. Następnie rozpoczęła się Msza św., podczas której homilię wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz, podkreślajacy nie tylko znaczenie prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP, ale także fakty historyczne związane ze strzyżowskim obrazem. Nawiązał do Konfederacji Barskiej, zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu w 1768 r. Konfederaci przysięgali bronić wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, występując przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Celem konfederacji było zniesienie ustaw narzuconych przez Rosję. W 1769 r. przed cudownym obrazem Matki Bożej Niepokalanej w Strzyżowie odbyło się zaprzysiężenie Konfederatów Barskich. Ks. Adam Sikora w swojej „Krótkiej historii” podaje, że w czasie nabożeństwa Podkomorzy Sanocki i dziedzic Brzeżanki – Franciszek Trzecieski, ranny na „Psiarnisku” został cudownie uzdrowiony. Obecny przy tym wydarzeniu Kazimierz Pułaski - dwukrotnie ocalony za przyczyną Matki Bożej przed wojskami carskimi - polecił do nowo poświęconego sztandaru konfederatów biało - błękitnego z Orłem i Pogonią dodać podobiznę Matki Bożej Strzyżowskiej. Na zakończenie uroczystości Ks. Biskupa pożegnała rodzina Państwa Margańskich. O błogosławieństwo poprosił zaś Ks. Proboszcz Wolak, który powiedział również: „Dobiega końca uroczystość, w której dziękowaliśmy Bogu i ludziom za odzyskane piękno tej świątyni. Dla potomnych, ponad 100 lat temu Jan Tabiński, rzeszowski artysta, twórca tychże polichromii nad filarami umieścił napis: „Prawdziwie jest to dom Boga”. Mszę św. zakończyło ciepłe słowo pożegnania, jakie skierował Ksiądz Biskup do zgromadzonych i pasterskie błogosławieństwo. [Na podst. stron www.strzyzowfara.parafia.info.pl, www.diecezja.rzeszow.pl - oprac. W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2010-01-05

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0