Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Zakończono prace przy moście w Markuszowej
Data publikacji: 2009-11-18
Z końcem października 2009 roku zostały zakończone prace związane z przebudową mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1926 Kożuchów – Markuszowa – Oparówka - Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa. Całkowita wartość robót wyniosła ogółem 840 tys. zł, w tym 393 tys. zł stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury, pozostała część zaś pochodziła z budżetu powiatu. Wykonawcą robót była firma „INTOP” Tarnobrzeg sp. z o. o. „Z końcem października zakończyła się przebudowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Markuszowa - mówi Pan Krzysztof Piękoś - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie. Przebudowa mostu spowodowana była jego złym stanem technicznym. Obiektowi groziło zamknięcie dla ruchu kołowego przez nadzór budowlany. Cieszę się, że udało się temu zapobiec. Do dyspozycji użytkowników po krótkim, bo zaledwie dwumiesięcznym okresie wyłączenia dla ruchu, oddaliśmy most o podniesionych parametrach konstrukcyjnych i użytkowych.” W ramach prac m.in.: zostały oczyszczone i wymalowane elementy konstrukcji stalowej (dźwigary). Naprawiono filary mostu, poręczy i barier, zaś stare elementy odwodnienia zastąpiono nowymi. Wymieniono również całkowicie konstrukcję drewnianą po jej uprzedniej impregnacji ciśnieniowej, a na niej ułożono nawierzchnię asfaltową, co znacząco wpłynie na trwałość konstrukcji i komfort jazdy. Wykonawcą robót była firma „INTOP” Tarnobrzeg sp. z o. o., specjalizująca się m.in. w remontach i przebudowach obiektów mostowych. Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy był mieszkaniec Pułanek Pan mgr inż. Stanisław Roś. [Na podstawie inf. PZD – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0