Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Ruszył nabór wniosków o unijne dotacje na e-biznes
Data publikacji: 2009-10-26
26 października 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła trzecią turę naborów do programu Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. O dofinansowanie działalności mogą się ubiegać osoby, które świadczą usługi za pośrednictwem Internetu nie dłużej niż rok lub planują otwarcie takiej działalności. Wnioski o dotacje przyjmowane będą co najmniej do 29 października br. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Do podziału jest ponad 135 mln zł. Za pieniądze otrzymane z Unii Europejskiej można sfinansować zakup komputerów, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania i licencji, jak również usługi niezbędne do poszerzenia zakresu swojej działalności. Możliwe jest również sfinansowanie szkoleń związanych z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej. Dzięki dotacjom można także pokryć koszty ZUS - u, wynagrodzenia pracowników, czynszu i innych bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności, przy czym dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na jeden projekt. Dotacja unijna działa na zasadzie refundacji, a to oznacza, że najpierw musimy ponieść koszty z własnej kieszeni, ewentualnie z kredytów, a następnie część kosztów będzie podlegać refundacji. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, zaś maksymalna 1 milion złotych, przy czym koszty poniesione na wydane inwestycje mogą zostać zwrócone co najwyżej w 85%. Szczegółowe informacje, dotyczące unijnych dotacji na e-biznes, można znaleźć na stronach: /www.parp.gov.pl/, /www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-start/dotacje-na-ebiznes/, /www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/PoIg/Strony/8.1-Wspieranie-dzialalnosci-gospodarczej-w-dziedz.aspx/. [Na podstawie stron: /www.rarr.rzeszow.pl/ oraz /www.bierzdotacje.pl/ - oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-26

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0