Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Gminne obchody IX Dnia Papieskiego w Szufnarowej
Data publikacji: 2009-10-21
W niedzielę 11 października 2009 r. w całej Polsce obchodzony był IX Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - Papież Wolności. Już po raz piąty Dzień Papieski zorganizowano również w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej. Organizatorem gminnych uroczystości była społeczność szkolna z Szufnarowej przy współudziale Wójta Gminy Wiśniowa, Ośrodka Kultury w Wiśniowej oraz Parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Szufnarowej. Celem rokrocznie podejmowanej imprezy jest uczczenie pamięci naszego wielkiego rodaka, przyłączenie się do modlitw w intencji szybkiej beatyfikacji Papieża - Polaka oraz zmotywowanie mieszkańców, a szczególnie ludzi młodych do refleksji zainspirowanej postacią i nauką Sługi Bożego Jana Pawła II. Nawet największy deszcz i zimno nie były w stanie powstrzymać mieszkańców Gminy Wiśniowa oraz okolic przed udziałem w gminnych obchodach IX Dnia Papieskiego w Szufnarowej. Już od rana przy Szkole Podstawowej w Szufnarowej ustawiały się poczty sztandarowe szkoły oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Niebylca pod batutą Jana Raka przemaszerowały do pobliskiego parafialnego kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej. O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez księdza proboszcza Władysława Depę, który podczas wygłaszania homilii nawiązał do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego - Jan Paweł II - Papież Wolności. Po skończonym nabożeństwie mieszkańcy wraz z przybyłymi gośćmi udali się do Szkoły Podstawowej w Szufnarowej, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole im. Jana Pawła II przez poszczególne delegacje, w tym m.in.: Starostę Strzyżowskiego Pana Roberta Godka wraz z członkiem Zarządu Powiatu Panem Piotrem Myćką i radnym Rady Powiatu Panem Marianem Wójtowiczem, samorząd Gminy Wiśniowa na czele z Wójtem Gminy Panem Tadeuszem Przywarą, delegacje Ośrodka Kultury w Wiśniowej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, a także reprezentantów Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Dyrekcji i Grona Nauczycielskiego. Kolejną część uroczystości otworzył instruktor Ośrodka Kultury w Wiśniowej Pan Grzegorz Tomaszewski, który powitał zaproszonych gości. Akcentem artystycznym imprezy był montaż słowno – muzyczny w wykonaniu zespołu instrumentalno – wokalnego "Panta Rhei" działającego przy Ośrodku Kultury w Wiśniowej oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Szufnarowej pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Irzyk i Jolanty Nowak – Jajko. Koncert uświetnił pokaz slajdów z życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej a równocześnie Radna Rady Powiatu Małgorzata Książek, która w swoim wystąpieniu wyraziła radość z faktu, że szkoła w Szufnarowej może, dzięki swojemu patronowi włączyć się w ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego. Pani Dyrektor podziękowała także gościom za przybycie, a nauczycielom i uczniom za wkład pracy w organizację obchodów. W podobnym duchu wypowiedzieli się także Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski i Pan Tadeusz Przywara Wójt Gminy Wiśniowa. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w imieniu gości zostały także skierowane życzenia do wszystkich pedagogów. [Na podstawie inf. od p. W. Salamona – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0