Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ARiMR nadal przyjmuje wnioski na dofinansowanie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Data publikacji: 2009-08-31
Jak informuje Podkarpacki Oddział ARiMR przyjmowane są jeszcze wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 od dnia 15 kwietnia 2009 r. Rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik ubezpieczony w KRUS może wystąpić o przyznanie wsparcia finansowego z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie działalności nierolniczej lub zawiązanej z rolnictwem, wpływającej na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. Pomoc udzielana jest z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła i rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych, związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, a następnie osobiście lub przez upoważnioną osobę złożyć w Podkarpackim Oddziale ARIMR w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 46. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia udostępnione są na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Podkarpackim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w danym województwie jest następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią co najmniej 120% limitu środków przewidzianych dla danego regionu, lecz nie później niż 31 grudnia 2009 r. Jak czytamy na stronie www.arimr.gov.pl, z powodu przekroczenia limitu środków finansowych, przyjmowanie wniosków o wparcie z tego działania zakończyło się w już pięciu regionach. W pozostałych województwach m.in. i w podkarpackim środki nie zostały jeszcze wykorzystane i wnioski nadal są przyjmowane. Do dnia 17 sierpnia 2009 r. limit środków wykorzystanych w naszym regionie wynosił tylko 41,88%. Wszelkie informacje na temat działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” można uzyskać w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 46 osobiście lub telefonicznie (017 875 60 00), w Biurze Powiatowym ARiMR w Strzyżowie przy ul. 1 Maja 38 pod nr tel. (017) 2760483, 2760487, 2760501 oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84. [Na podstawie inf. P.O.R. ARiMR w Rzeszowie i strony www.arimr.gov.pl – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-08-31

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0