Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Projekt rozbudowy SOSW we Frysztaku ostatecznie wybrany do dofinansowania
Data publikacji: 2009-10-08
Zakończyła się ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz zbrojarz, posadzkarz, malarz”, złożonego w dniu 15 października 2008 roku w ramach naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 - Infrastruktura edukacyjna. Obecnie trwa weryfikacja i uzupełnianie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt zakłada modernizację SOSW we Frysztaku poprzez budowę budynku składającego się z 2 segmentów:  Segment A – niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter i piętro);  Segment B – kondygnacja przyziemia, parter i piętro. Na parterze i w przyziemiu nowopowstałego budynku powstaną sale przeznaczone do rewalidacji osób niepełnosprawnych, w tym: do terapii pedagogicznej, logopedii, psychologii, kriokomora, sauna, siłownia, sala gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej. Projektowane sale wyposażone będą w odpowiednie pomieszczenia pomocnicze jak szatnie i węzły sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Piętro budynku obejmie 13 klasopracowni (wraz z węzłami sanitarnymi) przeznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i kształcenia zawodowego wychowanków SOSW. Rezultatem projektu będzie powstanie nowego obiektu infrastruktury edukacyjnej, zapewniającego dostęp dla osób niepełnosprawnych, jak również zwiększenie liczby podopiecznych, która będzie mogła korzystać z usług SOSW. Obecnie do szkół zlokalizowanych w Ośrodku uczęszcza 175 uczniów. Oszacowano, że realizacja projektu pozwoli docelowo na zwiększenie liczby podopiecznych o około 25. Długoterminowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują m.in. przeciwdziałanie problemom społecznym i zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych poprzez poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej. Realizacja projektu pozwoli na:  polepszenie warunków edukacji dzieci i młodzieży, która w chwili obecnej jest objęta jego opieką,  rozszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodka o nowe kierunki kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych,  poprawę dostępności do edukacji dla osób niepełnosprawnych. Projekt zyskał wstępnąa akceptację Instytucji Zarządzającej na etapie tzw. „preselekcji”. Obecnie po uzupełnieniu pełnej dokumentacji projektowej został ostatecznie wybrany do dofinansowania. Umowa na jego realizację zostanie podpisana po spełnieniu wymogów formalnych przez beneficjenta. [Inf. wł., oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-10-08

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0