Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: NAGRODY HONOROWE ZARZĄDU POWIATU W STRZYŻOWIE W 2009 r.
Data publikacji: 2009-08-13
W ramach obchodów Święta Powiatu Strzyżowskiego podczas IX Podkarpackich Prezentacji Agromania 2009 członkowie Zarządu Powiatu wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyli tegoroczne Nagrody Honorowe Zarządu Powiatu. W tym roku statuetki przyznano w 8 kategoriach: gospodarka; usługi publiczne; kultura, sztuka, oświata, ochrona dziedzictwa narodowego; sport, turystyka i rekreacja; pomoc rodzinie, opieka społeczna i pomoc osobom niepełnosprawnym; rolnictwo, agroturystyka i ekologia; najlepszy produkt oraz osobowość. W wystąpieniu poprzedzającym wręczenie nagród Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek mówił, że celem przyznania tych nagród, nie mających wymiaru finansowego a jedynie symboliczny, jest podziękowanie osobom i środowiskom, które w znaczący sposób wzbogaciły życie naszej lokalnej społeczności. Chodzi też o to, aby pokazać całej społeczności dokonania, których często nie znamy, a które warte są upowszechnienia. W tym roku szczególny wymiar miało wręczenie nagród w kategorii „osobowość”, w której wyróżniono osoby szczególnie zasłużone w najnowszej historii powiatu. W kategorii „Gospodarka” nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WENTA” Sp z o.o. we Frysztaku za wysoką dynamikę rozwoju potwierdzoną w rankingach najlepszych firm Podkarpacia a w szczególności za intensyfikację aktywności marketingowej oraz Zakład Obróbki Mechanicznej w Pstrągowej „STELMET” za wysoką jakość produktów i wkład w rozwój gospodarki lokalnej. Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska „BAN-MED” Spółka Partnerska za wzorowe wykonywanie usług medycznych dla osób z terenu powiatu strzyżowskiego otrzymała nagrodę w kategorii „Usługi publiczne”. W tej kategorii nagrodę przyznano także NZOZ s.c. Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Wiśniowej za wysoką jakość świadczonych usług medycznych. W kolejnej kategorii: „Kultura, sztuka, oświata, ochrona dziedzictwa narodowego” statuetka trafiła do Pani Violetty Wietechy – nauczycielki dyplomowanej języka polskiego w Zespole Szkół w Strzyżowie za aktywną działalność kulturalną w środowisku lokalnym oraz rozbudzanie i kształtowanie uzdolnień artystycznych wśród młodzieży szkolnej. Nagrodę w tej kategorii Zarząd Powiatu przyznał także Panu Władysławowi Salamonowi za inicjatywy promujące lokalną kulturę i tradycję oraz Chórowi Parafialnemu „Benedictus” w Czudcu za odnowienie tradycji muzyki chóralnej w środowisku lokalnym. W kategorii „Sport, turystyka i rekreacja” za szczególne osiągnięcia sportowe (tytuł Mistrzyni Świata w kickboxingu) nagrodę przyznano Pani Iwonie Nierodzie z Pstrągowej, a za rozwój i popularyzację tenisa stołowego a w szczególności za zajecie I miejsca w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn w tenisie stołowym statuetka trafiła do Sekcji Tenisa Stołowego z Gminnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Strzelec” we Frysztaku. Z kolei Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance otrzymały nagrodę za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych i aktywny udział w życiu społecznym powiatu strzyżowskiego w kategorii „Pomoc rodzinie”. Jeśli chodzi o kategorię „Rolnictwo, agroturystyka i ekologia” tu nagrody zdobyli Państwo Danuta i Krzysztof Wójcikowie – właściciele gospodarstwa agroturystycznego w Stępinie oraz Pan Lech Orłowski – wieloletni, obecnie emerytowany Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Strzyżowie za długoletnią działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Natomiast jako najlepsze produkty powiatu wyróżniono w tym roku produkty wytwarzane przez GS „SCH” w Strzyżowie: chleb kęsowy i szynkę strzyżowską tradycyjną. Szczególną wymowę miały przyznane w tym roku po raz pierwszy Nagrody Honorowe w kategorii „Osobowość”. Otrzymali je zasłużeni dla naszej najnowszej historii mieszkańcy powiatu strzyżowskiego: Pan Jan Prokopowicz - członek założyciel, Przewodniczący Rady i Szef Sztabu Demokratycznej Armii Krajowej – antykomunistycznej, konspiracyjnej organizacji polityczno – moralnej i wojskowej powołanej do życia 1 września 1949 r. Pan Jan Prokopowicz - pseudonim „Krymski”, „Bakunin” za działalność w Demokratycznej Armii Krajowej skazany został przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 8 września 1950 r. na 9 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych i honorowych na 3 lata oraz przepadek mienia. Jest autorem książki „Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949-1955”. Pan Władysław Kmieć – Sybirak, działacz solidarnościowy i społeczny. Należy do grona osób związanych z ruchem solidarnościowym na terenie powiatu strzyżowskiego, jest także aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz środowiska Sybiraków w powiecie. Przez wiele lat był nauczycielem w różnych typach szkół na naszym terenie. Posiada szereg odznaczeń państwowych w tym m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z 1992 r. oraz Krzyż Zesłańców Sybiru z 2004 r. W okresie lat 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie powiatu strzyżowskiego, za co został internowany w stanie wojennym. Pan Stanisław Sudyka – kapitan wojska polskiego, żołnierz i świadek wydarzeń wojennych. W 1945 r. przydzielony do piątego pułku piechoty. W maju 1945 r. został ranny w ofensywie, stracił prawą rękę i nogę. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Medalem na Polu Chwały oraz medalami pamiątkowymi. Obecnie Pan kapitan Stanisław Sudyka jest aktywnym członkiem Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Za propagowanie chlubnych tradycji Wojsk Górskich i Podhalańskich, otrzymał tytuł honorowego Podhalańczyka. Jest gościem honorowym wielu imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, aktywnym działaczem społecznym oraz członkiem Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari zrzeszającego osoby odznaczone tym najwyższym polskim odznaczeniem wojennym na całym świecie. [Inf. wł., oprac. Małgorzata Niemiec] Galeria zdjęć


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-08-13

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0