Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Apel o pomoc dla poszkodowanego przez powódź powiatu ropczycko - sędziszowskiego
Data publikacji: 2009-07-13
Gwałtowne burze czerwcowe spowodowały powodzie w ośmiu powiatach południowej i zachodniej części naszego województwa. Najtragiczniejsze skutki ulewy odczuł powiat ropczycko – sędziszowski. W samych Ropczycach fala powodziowa przekroczyła 2 metry. Zalanych zostało na kilka godzin wiele budynków użyteczności publicznej, firm, budynków mieszkalnych. Poszkodowani przez powódź potrzebują obecnie najbardziej środków czystości, mebli, materiałów budowlanych i in. tego typu rzeczy. W szybką pomoc dla powodzian zaangażowało się wiele instytucji, na czele z władzami państwowymi i samorządowymi. W tej sprawie obradował w Ropczycach Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego, który zwrócił się o pomoc szczególnie dla powiatu ropczycko – sędziszowskiego. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek nie zapominając o konieczności pomocy dla poszkodowanych mieszkańców naszego powiatu, apeluje o pomoc także dla sąsiadów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaapelowało o przekazanie nowych lub używanych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy, które mogą jeszcze służyć rodzinom poszkodowanym. Najbardziej potrzebne są artykuły niezbędne w gospodarstwach domowych m.in.: meble, środki czystości i higieny osobistej, narzędzia do porządkowania terenu, sprzęt AGD i RTV, pościele, koce, ręczniki, materiały budowlane i wykończeniowe. Informacji na temat możliwości wspomożenia poszkodowanych udziela PCPR w Ropczycach, mieszczący się przy ul. Konopnickiej 5, nr tel. /017/ 22 10 048, /017/ 22 28 913. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” w Ropczycach zostało utworzone specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian: 59 8642 1139 2013 3906 7508 0004 „SOS Ropczyce – powódź”. Każdy, kto chciałaby przekazać jakąkolwiek sumę na ten cel, może również wpłacić pieniądze na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W niedzielę – 5. lipca zorganizowana została zbiórka pieniędzy we wszystkich kościołach Diecezji Rzeszowskiej, w niedzielę – 12. lipca w kościołach całego kraju. O pomoc dla powodzian wystąpił także Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. W tej sprawie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Strzyżowskiego, na którym zdecydowano o włączeniu się do akcji pomocy dla sąsiedniego powiatu, w tym o udzieleniu pomocy finansowej. Starosta Strzyżowski przekazał także prośby o pomoc do podmiotów gospodarczych z naszego terenu. Do akcji pomocy dla powodzian włączyło się także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Darczyńcy mogą kontaktować się z pracownikami PCPR w Strzyżowie w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów: (017) 276 – 50 – 34 oraz (017) 276 – 10 – 09. Na miejsce składania darów został wyznaczony Dom Dziecka w Strzyżowie, mieszczący się przy ul. Sobieskiego 7. O pomoc dla mieszkańców powiatu ropczycko – sędziszowskiego zaapelował Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. Zwrócił się on przede wszystkim do samorządów o udzielenie wsparcia finansowego dla poszkodowanego Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego w formie dotacji celowej na konto: 66 8642 1139 2013 3903 7295 0001 "Powiat Ropczycko – Sędziszowski", uzasadniając swoją prośbę tym, że wzajemne wspomaganie się oraz niesienie pomocy nie tylko swoim mieszkańcom było i jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania samorządów powiatowych od momentu ich reaktywacji w 1999 r. Pomoc ta na pewno się przyda, gdyż powódź wyrządziła ogromne szkody w obiektach użyteczności publicznej m.in.: w szkołach ponadgimnazjalnych, hali widowiskowo-sportowej, w budynkach Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, w sądzie, bankach. Duże straty zanotowano też w zakresie infrastruktury drogowo – mostowej. Mieszkańcy powiatu ropczycko – sędziszowskiego potrzebują nie tylko słów wsparcia, otuchy. Potrzebują rzeczywistej pomocy w przywróceniu normalnego funkcjonowania ich społeczności. Pamiętajmy, że dziś możemy pomóc wszyscy, a kiedyś możemy sami takiej pomocy potrzebować. Włączmy się więc w działania na rzecz powodzian! [Na podstawie stron: /www.zpp.pl/oraz /www.spropczyce.pl/ - oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-13

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0