Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: WSPÓLNA SESJA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH Z TERENU POWIATU STRZYŻOWSKIEGO Z OKAZJI 10 – LECIA POWSTANIA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO ORAZ DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data publikacji: 2009-06-03
26 maja 2009 roku w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się uroczysta wspólna sesja samorządów terytorialnych z terenu Powiatu Strzyżowskiego z okazji 10 – lecia powstania Powiatu Strzyżowskiego oraz Dnia Samorządu Terytorialnego. Sesję poprowadził Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Pan Wiesław Drąg wspólnie z Przewodniczącymi Rad Gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa. Przed tym wydarzeniem poszczególne Rady Gmin odbyły pierwsze, robocze części swoich sesji, odbyła się też robocza część XXXIII sesji Rady Powiatu, podczas której rozpatrzono i podjęto 4 uchwały, dotyczące m.in.: utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z gminami Czudec, Strzyżów, Niebylec i Wiśniowa, wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości oraz zmian budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2009 rok. Po sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie miedzy sesjami, ogłoszono przerwę w obradach. Podobne przerwy zarządzili Przewodniczący poszczególnych Rad Gmin. Po 2 godzinach przerwy wznowiono obrady Rad Gmin i Rady Powiatu w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. Uroczystą sesję rozpoczął występ Kapeli Ludowej działającej przy Ośrodku Kultury w Czudcu pod kierownictwem artystycznym Pana Janusza Dobka. Następnie zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Pan Wiesław Drąg oraz Przewodniczący Rady Gminy Czudec Pan Stanisław Stec, Przewodniczący Rady Gminy Frysztak Pan Stanisław Armata, Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec Pani Danuta Lęcznar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzyżowie Pan Krzysztof Szlachta, Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa Pan Ryszard Strzępek wspólnie otworzyli II część jako wspólną sesję samorządów terytorialnych z terenu powiatu strzyżowskiego z okazji 10 – lecia powstania samorządu powiatowego w Strzyżowie i Dnia Samorządu Terytorialnego. Odśpiewano hymn państwowy, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych radnych Rad Gmin i Rady Powiatu, których nazwiska odczytał prowadzący. Po części wstępnej Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek przywitał przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz instytucji powiatowych, a także zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Posłowie na Sejm RP Pani Elżbieta Łukacijewska oraz Pan Kazimierz Gołojuch. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali: Pan Andrzej Matusiewicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Czesław Łączak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Sławomir Cynkar – Radny Województwa Podkarpackiego, zaprzyjaźnione powiaty reprezentowali: Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski i Pan Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: dr hab. Jan Winter - dotychczasowy Dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w Warszawie oraz Pan Ludwik Węgrzyn – ekspert Związku Powiatów Polskich, były Prezes Związku i Starosta Bocheński, którzy wystąpili z referatami na temat finansów samorządowych oraz pomocy państwa w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Pan Starosta Robert Godek z kolei mówił o historii powiatu i o obecnych uwarunkowaniach działalności samorządowej (wystąpienie Pana Starosty zamieszczamy poniżej). Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych medali wybitych z okazji 10 – lecia samorządu powiatowego w Strzyżowie, które otrzymali m.in. radni I, II i III kadencji Rady Powiatu, Wójtowie i Radni Gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa, goście oraz przedstawiciele instytucji powiatowych. W przerwie sesji Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek wspólnie z Wójtami poszczególnych Gmin i Burmistrzem Strzyżowa dokonali otwarcia wystawy fotograficznej pt. „Wspólna praca – wspólne dzieło. Samorządy Powiatu Strzyżowskiego na rzecz społeczności lokalnej”. Uroczysta sesja była również okazją do wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych za uzyskanie nominacji do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”. W 2009 roku nominacje otrzymali: z Gminy Niebylec – Monika Tadla - uczennica klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Konieczkowej, z Gminy Strzyżów – Damian Rupar – uczeń klasy III b Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie, z Gminy Frysztak – Edyta Stodolak – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gogołowie, z Gminy Wiśniowa – Radosław Dziadosz – uczeń klasy II b Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej, z Gminy Czudec – Anna Oślizło - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu, z Powiatu Strzyżowskiego – Marcin Paśko – tegoroczny absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie. Osiągnięcia i dotychczasowy dorobek wyróżnionych uczniów przedstawiamy poniżej. Artystycznym akcentem sesji były występy młodych artystów z Grupy „ART PROJEKT”, działającej przy Domu Kultury w Strzyżowie pod kierunkiem Państwa Barbary i Dariusza Szlachtów oraz Dziecięcego Quartetu Instrumentalnego - zespołu prowadzonego przez Pana Dariusza Datę przy Ośrodku Kultury w Wiśniowej. Ozdobą uroczystej sesji był też występ grupy mażoretek ćwiczących w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu pod kierunkiem Pani Agnieszki Cynar. O godzinie 17.00 Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Przewodniczący Rad Gmin zamknęli uroczystą sesję, po czym z ciekawym programem wystąpił Kabaret „Miećka” z Frysztaka działający pod kierunkiem Pana Janusza Czekajowskiego. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska] Osiągnięcia i dotychczasowy dorobek wyróżnionych uczniów: Z Gminy Strzyżów – Damian Rupar - uczeń klasy III b Gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie. Średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 wynosiła 5,67, a w pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 – 5,75. Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania poparte systematyczna pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.: tytułem laureata czterech konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego: z chemii, fizyki, informatyki i matematyki, tytułem finalisty czterech konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego: j. polskiego, j. angielskiego, biologii i historii, I miejscem indywidualnie i II miejscem drużynowo w VII Turnieju Matematycznym dla gimnazjalistów organizowanym przez WSIiZ w Rzeszowie. Z Gminy Czudec – Anna Oślizło - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu. Średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 wynosiła 6,0, a w pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 – 5,8. Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania poparte systematyczna pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.: tytułem laureata dwóch konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego: humanistycznego i j. niemieckiego oraz tytułem finalisty konkursu matematyczno – przyrodniczego, wyróżnieniem w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Anna Oślizło spośród w/w. sześciu osób nominowanych została wytypowana przez Konwent Samorządowy Powiatu Strzyżowskiego do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia”, którą odebrała w dniu 23.05.09 r. podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie. Z Gminy Frysztak – Edyta Stodolak - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Gogołowie. Średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 wynosiła 5,45 a w pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 – 5,44. Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania poparte systematyczna pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.: tytułem laureata konkursu humanistycznego oraz tytułem finalisty konkursu matematyczno – przyrodniczego szczebla wojewódzkiego, licznymi osiągnięciami sportowymi, w tym: I miejscem w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym. Z Gminy Niebylec – Monika Tadla - uczennica klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Konieczkowej. Średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 wynosiła 5,20, a w pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 – 5,25. Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania poparte systematyczna pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.: tytułem laureata Konkursu Wiedzy Historycznej szczebla wojewódzkiego oraz udziałem w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Polonistycznej, wyróżnieniem w II Wojewódzkim Konkursie Artystycznym Pt. „Sacrum w literaturze i sztuce”, II miejscem w IX Podkarpackim Konkursie Recytatorskim. Z Gminy Wiśniowa – Radosław Dziadosz - uczeń klasy II b Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej. Średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 wynosiła 5,13, a w pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 – 4,73. Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania poparte systematyczna pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.: tytułem laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z informatyki, tytułem laureata III Podkarpackiego Konkursu 2008/2009 „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”. Radosław Dziadosz jest również webmasterem strony internetowej Gimnazjum w Wiśniowej pod opieką Pan Piotra Ziemby. Z Powiatu Strzyżowskiego – Marcin Paśko - tegoroczny absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Strzyżowie. Średnia ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego 2008/2009 wynosiła– 4,69, natomiast średnia ocen za trzyletni okres nauki w LO wynosiła – 4,94. Wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania poparte systematyczna pracą i ogromnym zaangażowaniem zaowocowały m.in.: tytułem laureata III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w kategorii fizyka, tytułem finalisty LVIII Olimpiady Fizycznej oraz XXIV edycji Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała, zdobyciem odznaki Złoty Kwant w III Konkursie Fizycznym „Poszukiwanie talentów”. Wystąpienie Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka na wspólnej sesji samorządów terytorialnych powiatu strzyżowskiego w dn. 26 maja 2009 r. Dostojni Goście, Czcigodni Księża, Szanowni Państwo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej już w preambule podkreśla, że została ustanowiona „jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Z kolei w rozdziale VII naszej ustawy zasadniczej określono ramy działania samorządu terytorialnego, podkreślając w art. 163, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych, w artykule 164 zaś wymieniając gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego. Artykuł 167 wskazał następnie, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewniony być powinien udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających zadań. Zapisy te w naszej ustawie zasadniczej, z wypełnionym dodatkowo przez ustawy ustrojowe z 1998 r. ustępem 2 artykułu 164 Konstytucji dotyczącym innych niż gmina jednostek samorządu terytorialnego określają współczesne ramy działania naszych samorządów. W podobnym duchu wypowiada się uchwalona jeszcze w 1985 r. przez Radę Europy, a ratyfikowana w całości przez Polskę w 1993 r. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, w której czytamy m.in.: „(…) społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego (…) istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza warunki dla zarządzania skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bliskości obywatela (…) jest to możliwe przy założeniu, że społeczności lokalne wyposażone są w organy decyzyjne ukonstytuowane w sposób demokratyczny i korzystają z szerokiej autonomii odnośnie do kompetencji, sposobów ich wykonywania oraz środków niezbędnych do realizacji ich zadań.” Po dziesięciu latach od ustanowienia po raz trzeci w naszej nowożytnej historii Powiatu Strzyżowskiego jako wspólnoty 62 tys. mieszkańców gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa ze stolicą w Strzyżowie spotykamy się na wspólnej sesji jako reprezentanci naszych społeczności, aby świętować dziesięciolecie działalności Powiatu, jak również ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Samorządu Terytorialnego. Chcemy także z odrobiną refleksji spojrzeć na minione 10 lat, spróbować może podsumować dokonania, zastanowić się nad wyzwaniami, jakie nas czekają. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając 29 czerwca 2000 r. Dzień Samorządu Terytorialnego pragnął zwrócić uwagę na niezwykle ważną rolę samorządów w polskim życiu publicznym, a jednocześnie podkreślić wagę wyborów do Rad Gmin z 27 maja 1990 r. – pierwszych po II wojnie światowej całkowicie demokratycznych i wolnych wyborów w naszym kraju. W ten sposób samorząd terytorialny stał się jednym z symboli odrodzonego, demokratycznego i wolnego państwa polskiego, co szczególnie widoczne jest dzisiaj, gdy niedługo - 4 czerwca obchodzić będziemy 20 rocznicę wyborów z 1989 r., które rozpoczęły budowę po raz trzeci naszego państwa. Dzisiaj wypada przypomnieć, że nie byłoby to możliwe bez niezwykłego posłannictwa naszego Ojca Św. Jana Pawła II, bez ruchu „Solidarności”, która jeszcze w 1980 r. w pracach programowych przyjmowała wizje odrodzenia samorządów terytorialnych za sprawą późniejszych autorów ustaw ustrojowych, wreszcie bez wysiłku całego naszego Narodu, który odrzucił komunizm jako ustrój obcy polskiemu duchowi wolności i tradycji demokratycznej. Proszę o wybaczenie tych może zbyt patetycznych słów, ale wydaja się one uzasadnione – nasza samorządowa działalność była bowiem i jest częścią polskich spraw w tym pięknym zakątku naszej ziemi, jaką jest Pogórze Strzyżowsko – Dynowskie i położony na nim powiat strzyżowski. Dostojni Goście, Szanowni Państwo Kiedy z obecnej perspektywy sięgamy do korzeni Powiatu Strzyżowskiego trzeba przede wszystkim podkreślić, że idea jego odrodzenia żyła w tej społeczności już od pierwszych dni po likwidacji formalnej struktur powiatu w 1975 r. Dość powiedzieć, że podstawowa dla tego terenu praca naukowa grona badaczy pod kierunkiem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Cynarskiego Z dziejów Strzyżowa i okolic traktująca o dzisiejszym obszarze naszego powiatu ukazała się w 1980 r. Realne możliwości przywrócenia powiatu wytworzone zostały jednak dopiero w wolnej Polsce po 1989 r. Były do tego solidne podstawy, bo przecież Powiat Strzyżowski utworzony jeszcze w okresie zaborów istniał niemal do końca II Rzeczypospolitej i w latach 1954 – 1975, a mimo formalnej likwidacji w Strzyżowie cały czas funkcjonowały inaczej nazywane, ale de facto powiatowe instytucje, urzędy i inne elementy administracji państwowej jak wymiar sprawiedliwości, policja i państwowa straż pożarna, szpital czy chociażby państwowy zasób geodezyjny. Wstępem do powstania powiatów w Polsce było utworzenie w 1990 r. Urzędów Rejonowych. Niestety w tym okresie nie powstał Urząd Rejonowy w Strzyżowie, a zadania na naszym terenie wykonywał Urząd Rejonowy w Rzeszowie z niektórymi referatami zamiejscowymi zlokalizowanymi w naszym mieście. Dopiero w latach późniejszych, wraz z przygotowywaniem procesu dalszej decentralizacji państwa z naszego terenu za sprawą przede wszystkim ówczesnych gospodarzy miasta i gminy Strzyżów, ówczesnego i obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Pana Marka Śliwińskiego zaczęły płynąć coraz intensywniejsze postulaty dotyczące konieczności przywrócenia powiatu strzyżowskiego. Te działania wg relacji z tych lat, przede wszystkim za sprawą ówczesnego Senatora Jana Drausa nabrały realnego kształtu w 1993 r. podczas pierwszej próby utworzenia powiatów podjętej przez rząd Hanny Suchockiej. Najważniejszą cezurą w tym wymiarze w naszej lokalnej historii pozostanie jednak rok 1998, w którym poprzez przyjęcie reform ustrojowych dokonano decentralizacji państwa, ustanawiając samorządy powiatów i województw. Tym działaniom w całym kraju towarzyszyło wielkie poruszenie społeczne. Nie inaczej było na naszym terenie. Wystarczy przypomnieć akcję zbierania podpisów w obronie powiatu strzyżowskiego na terenie Gminy Frysztak, gorące sesje poszczególnych Rad Gmin, m.in. we Frysztaku i Niebylcu, petycje i zaangażowanie różnych podmiotów społecznych, osób publicznych i prywatnych i pomoc ówczesnych władz na czele z Panem Zbigniewem Sieczkosiem – pierwszym wojewodą podkarpackim i Mieczysławem Janowskim – wówczas posłem na Sejm i wiele innych. To wówczas odbyło się też na tej sali z inicjatywy władz miasta Strzyżowa burzliwe posiedzenie przedstawicieli wszystkich samorządów gmin, do którego dzisiejszą wspólną sesją nawiązujemy. Wreszcie 1 stycznia 1999 r. rozpoczął funkcjonowanie odrodzony po raz trzeci Powiat Strzyżowski jako wspólnota mieszkańców 5 gmin. Wcześniej 23 listopada 1998 miałem zaszczyt w gronie pozostałych Starostów z całej Polski na Zamku Królewskim w Warszawie odebrać akt ustanawiający restytucję powiatów z rąk premiera Jerzego Buzka. Skład Rady Powiatu w Strzyżowie I kadencji określiły wybory przeprowadzone w dn. 11 października 1998 r., a następnie Rada dokonała wyboru organu wykonawczego, jakim był Zarząd Powiatu I kadencji. Nie można powiedzieć, abyśmy zaczynali wówczas naszą działalność od zera. Niemniej jednak trzeba było zatroszczyć się o siedzibę dla Starostwa Powiatowego, bo w dawnym Urzędzie Powiatowym mieści się dzisiaj szpital, scalić jednostki organizacyjne, które weszły w skład powiatu z różnych realiów administracyjnych, a przede wszystkim zbilansować stan zadań, które powierzono naszej kompetencji. Wkrótce okazało się, by użyć łagodnych słów – że jest naprawdę wiele do zrobienia praktycznie we wszystkich dziedzinach – należało dynamicznie przystąpić do modernizacji infrastruktury drogowej, odpowiedzieć na wyzwania wynikające z reform ochrony zdrowia i oświaty, przygotować programy naprawcze dla jednostek pomocy społecznej, stworzyć pilnie projekty rozwojowe i zapewnić właściwy standard wyposażenia naszych jednostek czy wreszcie zareagować na postulaty pracowników jednostek samorządowych i przez nas nadzorowanych. Przez te minione 10 lat naszą działalność określiły przyjęte kolejno podstawowe dokumenty, w tym m.in. Statut Powiatu Strzyżowskiego i Strategia rozwoju powiatu strzyżowskiego na lata 2002 – 2010. Dla mnie, dla Państwa i dla wielu mieszkańców jest dzisiaj myślę sprawą oczywistą to, co podkreślano wielokrotnie podczas gorących dyskusji w 1998 r., ze nasz teren rozwijał się wtedy, gdy miał swoją tożsamość jako powiat strzyżowski – tak było w okresie przedwojennym, w latach 1954 – 1975, tak jest też obecnie. Przez te dziesięć lat budżet powiatu, mimo wyłączenia z jego struktur kilku istotnych jednostek zwiększył się po stronie dochodowej więcej niż dwukrotnie z kwoty 18,7 mln zł zaprojektowanej przez Ministra Finansów w 1998 r. do kwoty ponad 48 mln zł wg wykonania na koniec 2008 r., w ostatnich latach zaś wydatki inwestycyjne naszego samorządu przekraczają 20% całości wydatków, a są widoki, że będą jeszcze wyższe, suma zwiększenia dochodów z różnych źródeł pozyskanych do budżetu powiatu do końca 2008 r. przekroczyła 52 mln zł, Te cyfry przekładają się na ponad 100 km nowych nawierzchni drogowych, budowę nowych obiektów mostowych, zabezpieczenia przeciwosuwiskowe, modernizację rozbudowę i budowę nowych obiektów i zakup wyposażenia dla naszych jednostek, 30 zrealizowanych różnych projektów rozwojowych, pomoc stypendialną dla młodzieży i będącą szczególnym naszym zadaniem pomoc dla osób niepełnosprawnych i wiele innych działań. Dostojni Goście, Szanowni Państwo Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jako poloniście jest mi dosyć trudno przestać mówić. Dlatego też, zważywszy na to, postaram się zmierzać do zakończenia, poprzez następujące refleksje. Po pierwsze więc pragnę zwrócić uwagę na fakt, który wydaje się tak oczywisty, a jednak jest ciągle mało podkreślany. Utworzenie w 1998 r. samorządów powiatów i województw było dopełnieniem budowy nowych, demokratycznych struktur w zakresie terytorialnej organizacji państwa, rozpoczętej w 1990 r. przez utworzenie samorządów gminnych. Stąd też jest sprawą naturalną, że współpraca gmin i powiatu, a nawet korzystanie z doświadczeń gminnych w działalności powiatów stanowi wypełnienie założeń reformy i jest oczekiwaną przez mieszkańców formą publicznej aktywności. Rozmowa o przyszłości, ale i bieżącym funkcjonowaniu każdego powiatu nie jest możliwa bez samorządów gminnych. Nasza praca jest też wspólna i przynosi wspólne efekty, co staraliśmy się uwydatnić poprzez nasze dzisiejsze spotkanie, ale i wystawę, którą za chwilę otworzymy, pokazującą efekty pracy wszystkich samorządów terytorialnych na naszym terenie. Naszą nadzieją jest młodzież, dlatego także dzisiaj po raz pierwszy z inicjatywy Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego młodym ludziom z naszego powiatu z różnych typów szkół, osiągającym najwyższe wyniki w nauce na terenie każdej gminy wręczymy okolicznościowe dyplomy i nagrody. Były to osoby nominowane do Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego, z których tylko jedna mogła ją otrzymać. Po drugie, patrząc na naszą rzeczywistość społeczną niestety z całą pokorą trzeba przyznać, że nie możemy mówić tylko o sukcesach i samych osiągnięciach. Ciągle bowiem wiele jeszcze przed nami. W naszym wymiarze lokalnym nie udało nam się zrealizować jeszcze bardzo wielu zadań, wśród których niewątpliwie najważniejszym jest ciągły brak istotnego impulsu dla zdynamizowania rozwoju gospodarczego w zakresie nowych inwestycji gospodarczych, szczególnie w sektorze produkcji i tworzenia nowoczesnych miejsc pracy. I po trzecie wreszcie trzeba jasno powiedzieć, że nadszedł czas, aby wyraźnie upomnieć się o realizację zapisów naszej Konstytucji i przekazanie w myśl zasady pomocniczości samorządom powiatowym wszystkich zadań publicznych wykonywanych na rzecz społeczności powiatowych oraz zapewnienie wystarczających środków finansowych i instrumentów prawnych na ich realizację. Dzisiaj to zadanie tym bardziej pilne, że praktycznie we wszystkich lokalnych wspólnotach z niepokojem oczekujemy zmniejszenia dochodów związanych z niestety rozwijającym się kryzysem gospodarczym i wzrastającym zadłużeniem ze względu na realizację kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetów samorządowych. Szanowni Państwo Kończąc już niniejsze wystąpienie pragnę w imieniu swoim i naszego samorządu złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, bez których działalność naszych samorządów, w tym naszego powiatu nie byłaby możliwa. Dziękuję Państwu Posłom i Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej za inicjatywy i przedsięwzięcia służące lokalnym społecznościom, za życzliwe wspieranie naszych lokalnych inicjatyw. Słowa podziękowania kieruję do przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wszystko to, co otrzymujemy z budżetu państwa i inicjatywy wychodzące naprzeciw naszym oczekiwaniom. Dziękuję w imieniu naszych społeczności samorządowi województwa podkarpackiego również w tym roku świętującemu swój jubileusz za stałą współpracę w dziele rozwoju naszego regionu. Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich osób, instytucji i podmiotów podejmujących współpracę z naszym samorządem. Podczas tej uroczystości pragnę szczególnie podkreślić wielką rolę samorządów gmin i naszej wzajemnej współpracy, która jest istotnym warunkiem pomyślnego rozwoju naszego terenu. Za wszystkie przedsięwzięcia wypływające z tego przekonania w imieniu swoim i naszego samorządu serdecznie dziękuję. Dziękuję wreszcie pracownikom samorządowym bez których nasza praca nie byłaby możliwa. Reprezentują ich na dzisiejszym spotkaniu Skarbnicy i Sekretarze naszych samorządów, którym także myślę, że w naszym wspólnym imieniu składam serdeczne podziękowanie za codzienny trud wkładany w przygotowanie kolejnych Sesji, prowadzenie gospodarki finansowej, nadzór nad powierzonymi sprawami. Dziękuję szefom służb inspekcji i straży oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych a także wszystkim pracownikom za codzienne zaangażowanie w pracy zawodowej. Z okazji naszego jubileuszu wybiliśmy okolicznościowy medal 10 – lecia Powiatu Strzyżowskiego. Niech dzisiejsze wręczenie Państwu tego medalu będzie symbolicznym gestem wdzięczności za wszystko to, co dobrze przyczyniło się do rozwoju naszego terenu i upamiętnieniem naszej wspólnej pracy. Naszym mieszkańcom z okazji jubileuszu 10 – lecia samorządu powiatowego w Strzyżowie składam życzenia dynamicznej i jak najlepszej pracy naszych samorządów i wszystkich służb publicznych na naszym terenie. Dziękuję za uwagę


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0