Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: STAROSTA STRZYŻOWSKI SPOTKAŁ SIĘ Z UCZNIAMI KLASY PIĄTEJ I SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘPINIE W RAMACH KAMPANII „DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”
Data publikacji: 2009-05-19
14 maja br. w Zespole Szkół w Stępinie odbyło się spotkanie Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka z uczniami klasy piątej i szóstej szkoły podstawowej w ramach „Dnia Wiosny w Europie” – dorocznej kampanii mającej na celu zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w działaniach zmierzających do zwiększenia świadomości na temat spraw europejskich, przeprowadzanej przez Komitet Regionów – organizacji Unii Europejskiej złożonej z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek uczestniczy w pracach Komitetu Regionów jako przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu w szkole uczestniczyli także: Dyrektor Zespołu Szkół w Stępinie Pan Janusz Zarszyński oraz Zastępca Wójta Gminy Frysztak Pan Adam Filip. Pan Robert Godek rozpoczął spotkanie od podziękowań dla Pana Dyrektora za umożliwienie spotkania oraz od wspomnienia, że przed laty był uczniem tej szkoły, a obecnie, mieszkając w tej miejscowości, jest jej sąsiadem. Następnie w przedstawionej prezentacji Pan Starosta przybliżył uczestnikom spotkania tematy związane z Unią Europejską, z jej instytucjami i zadaniami a także symbolami zjednoczonej Europy. W kolejnej części przeprowadzono konkurs - na zadawane przez Pana Starostę pytania dotyczące m. in.: krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących, instytucji UE, jej symboli a także pytania sprawdzające znajomość prostych słów związanych z Unią Europejską w języku angielskim, uczniowie odpowiadali praktycznie bezbłędnie. Najlepszą wiedzą wykazali się: Michał Motyka, Natalia Winiarska, Mateusz Dziok, Michał Święch, Krystian Opielowski, Katarzyna Wójcik i Afrodyta Sawicka, którzy otrzymali pamiątkowe nagrody przygotowane przez Grupę UEN – EA Komitetu Regionów i Powiat Strzyżowski. Na ręce Pana Dyrektora szkoły Janusza Zarszyńskiego także zostały przekazane przez Pana Starostę pamiątkowe upominki. Następnie Zastępca Wójta Gminy Frysztak Pan Adam Filip pogratulował nagrodzonym uczniom wykazanej wiedzy, w krótkim przemówieniu zachęcał dzieci do nauki języków obcych, gdyż umiejętność ta stała się niezbędna do funkcjonowania i osiągania sukcesów w dzisiejszym świecie. W podobnym duchu spotkanie zakończył Pan Starosta, życząc dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom wielu sukcesów także w wymiarze europejskim i dziękując za wspólnie spędzony czas. [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-19

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0