Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: PROBLEMY PODKARPACKIEGO ROLNICTWA – AUDYCJA W TELEWIZJI TRWAM Z UDZIAŁEM STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO PANA ROBERTA GODKA ORAZ PANA MARIANA WÓJTOWICZA – RADNEGO RADY POWIATU I PREZESA PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Data publikacji: 2009-03-31
22 marca 2009 r. o godzinie 8.30 w programie rolniczym „Wieś to też Polska”, emitowanym na żywo przez telewizję „Trwam”, pojawili się goście z naszego powiatu. Na zaproszenie członka sejmowej Komisji Rolnictwa Posła Ziemi Podkarpackiej Kazimierza Gołojucha o problemach rolnictwa i obszarów wiejskich na naszym terenie mówili: Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Prezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy, a jednocześnie mieszkaniec Tułkowic - Pan Marian Wojtowicz oraz Sołtys wsi Krzemienica w Powiecie Łańcuckim – Pan Zenon Buk. Audycję prowadził Pan Redaktor Adam Ślusarski. Goście z Podkarpacia zaprezentowali w programie szereg produktów rolniczych z naszego terenu, w tym wytworzonych w gospodarstwach ekologicznych. Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gołojuch mówił o zagrożeniu, jakie niesie wprowadzenie upraw genetycznie modyfikowanych na terenie Polski, co wiąże się z całkowitym wyeliminowaniem rolnictwa ekologicznego. Zauważył spadek cen produktów rolnych – mleka, zbóż, mięsa, owoców i warzyw, a jednocześnie wzrost cen środków do produkcji rolnej, w tym nawozów, środków ochrony roślin, energii i paliw. Powoduje to pogorszenie sytuacji ekonomicznej wielu rolników, a w związku z tym konieczność pomocy dla wsi i gospodarstw z krajowego budżetu, o którą toczą się boje w sejmowej Komisji Rolnictwa. Sołtys wsi Krzemienica (Gmina Czarna, Powiat Łańcucki) Pan Zenon Buk wypowiedział się na temat spadku opłacalności w rolnictwie, a w ślad za tym coraz mniejszej liczbie gospodarstw rolnych w jego gminie. Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski przedstawił z kolei problemy związane z działalnością samorządów terytorialnych na obszarach wiejskich oraz konieczność wspierania przedsięwzięć modernizacyjnych. Pan Starosta zaprezentował też Powiat Strzyżowski widzom Telewizji Trwam. Pan Marian Wojtowicz z kolei, który jako jeden z pierwszych rolników w naszym regionie zdecydował się na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego mówił m.in. o swoim gospodarstwie ekologicznym. Jest właścicielem 11,5 ha i specjalizuje się w produkcji mleka, warzyw i owoców, a ostatnio także w wypiekaniu ekologicznego chleba. W produkcji stosuje nawozy organiczne oraz naturalne nawozy mineralne, preparaty biologiczne i naturalne metody ochrony roślin. Uwzględnia urozmaicony płodozmian w celu podwyższenia biologicznej aktywności i żyzności gleby, a materiał siewny i sadzeniowy otrzymuje zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Pan Wojtowicz przedstawił zagrożenia dla tej metody produkcji rolniczej, wśród których największym jest dopuszczenie do stosowania w rolnictwie odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Przekonywał, że warto inwestować w rolnictwo ekologiczne, gdyż stale rośnie zapotrzebowanie na produkty rolnictwa ekologicznego, co wymusza powstawanie firm zajmujących się obrotem towarów, a jednocześnie daje szansę na eksport produktów ekologicznych na rynki UE. Wspomniał też o tym, iż 22 lutego 2009 r. w Norymberdze podkarpaccy rolnicy i producenci pokazali się z jak najlepszej strony na Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych „BioFach 2009”. Dodał, że w dniach 22 – 24 maja 2009 r w Rzeszowie na Hali PODPROMIE odbędą się III Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej „Ekogala 2009”, a jednocześnie I Targi Opakowań Ekologicznych „Eko – Pak”. Nadmienił też, że rolnicy z Podkarpacia chcą udowodnić Europie, iż produkują dobrą, ekologiczną żywność i dlatego, coraz częściej przestawiają się z rolnictwa tradycyjnego na ekologiczne oraz organizują się w stowarzyszenia, które wchodzą w skład Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego. Ogólnopolska audycja telewizyjna była znakomitą okazją do promocji Powiatu Strzyżowskiego i rolnictwa tego terenu. Dlatego też w audycji zaprezentowano materiały promocyjne powiatu i produkty ekologiczne z podkarpackich gospodarstw. [Inf. i zdjęcie Pan Marian Wójtowicz – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-31

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0